20 marca 2020

Jak zablokować możliwość wyłączania mikrofonu organizatorowi spotkania w Teams?

Żeby nie przekształcić jednego posta w książkę postanowiłem rozbić kolejne zagadnienia na oddzielne posty. Jednym z pytań, na które ostatnio się często natykam jest kwestia blokowania mikrofonu przez uczestników spotkania, co oczywiście nie powinno mieć miejsca, ale w nauczaniu na odległość może się zdarzyć.
Jak temu zapobiegać? Odpowiedź jest bardzo prosta, chociaż realizacja nie tak oczywista. Po prostu organizator musi zdefiniować opcje danego spotkania, wskazując, że tylko organizator jest prezenterem (ewentualnie konkretne wskazane osoby). W trakcie spotkania organizator może zawsze zmienić dla konkretnego uczestnika rolę na prezentera. Jak ustawić opcje spotkania? Tworząc nowe spotkanie Teams odpowiedź nie jest wcale taka oczywista. W przypadku dodatku do Outlooka, kiedy tworzymy nowe spotkanie, przycisk Opcje spotkania jest dostępny, jednak kiedy tworzymy spotkanie w kalendarzu klienta desktopowego Teams lub klienta webowego nadal takiej opcji nie ma. Dopiero kiedy utworzymy spotkanie i klikniemy w jego właściwości, zobaczymy na prawo od strefy czasowej pozycję "Opcje spotkania", jak widać na poniższym rysunku. Po wybraniu tej opcji otworzy nam się w przeglądarce (również dla klienta desktopowego) strona, na której możemy ustawić/zmienić dwie opcje spotkania - "Kto może ominąć poczekalnię" oraz "Kto może prezentować". Domyślnie wszyscy uczestnicy spotkania mogą prezentować, mogą równocześnie wyłączać mikrofon innym uczestnikom spotkania. Osoby o statusie uczestnika mogą wyłączać mikrofon tylko sobie.Brak komentarzy: