06 lutego 2011

Ręczne wymuszenie serwera Autodiscover w Outlooku

Outlook 2007 i 2010, łącząc się poprzez internet do serwera Exchange, szuka odpowiednich rekordów DNS w domenie odpowiadającej adresowi pocztowemu użytkownika Outlooka:

  • https://<domena_smtp>/Autodiscover/Autodiscover.xml
  • https://autodiscover.<domena_smtp>/Autodiscover/Autodiscover.xml
  • http://autodiscover.<domena_smtp>/Autodiscover/Autodiscover.xml

Możemy jednak wymusić na Outlooku sięgnięcie do konkretnego serwera poprzez przygotowanie pliku XML na kliencie i podpięcie go poprzez klucz w rejestrach.

Po pierwsze, tworzymy następujący plik XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Autodiscover xmlns="http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/responseschema/2006"><Response xmlns="http://schemas.microsoft.com/exchange/autodiscover/outlook/responseschema/2006a">

<Account>

<Action>redirectUrl</Action>

<RedirectUrl>https://poczta.pepug.org/autodiscover/autodiscover.xml</RedirectUrl>

</Account>

</Response></Autodiscover>

Po drugie, wykorzystując regedit.exe dodajemy odpowiednią wartość typu string w kluczu rejestru – dla Outlooka 2007 będzie to klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoDiscover.

Dla Outlooka 2010 będzie to klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\AutoDiscover

 

image

Wpisujemy nazwę domeny jako nazwę nowej wartości (w tym przykładzie, pepug.org), a jako wartość podajemy ścieżkę do pliku XML (np. c:\autodiscover.xml) i zatwierdzamy klikając OK.

Ostatnim krokiem jest wskazanie w pliku hosts nazwy autodiscover.pepug.org na własny komputer. W tym celu w pliku C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts wpisujemy wartość autodiscover.nasza_domena dla adresu IP 127.0.0.1:

127.0.0.1 autodiscover.pepug.org

Po ponownym uruchomieniu Outooka program powinien pobrać informację z lokalnego pliku XML.