31 maja 2012

Mała wielka zmiana w Exchange

Kiedy w Service Packu 1 pojawił się w ustawieniach DAG parametr AllowCrossSiteRPCClientAccess, wiele osób miało nadzieję na pełną automatyzację przy przełączaniu Outlooków pomiędzy site’ami w przypadku awarii (dla Database Availability Group rozciągniętej między site’ami).

image

Niestety przełącznik ten był nieaktywny (niezależnie od ustawień). W przypadku awarii ośrodka podstawowego i niedostępności serwerów w tym ośrodku, bazy przełączały się automatycznie do ośrodka zapasowego, ale Outlooki wskazywały na ten sam serwer CAS (zdefiniowany we właściwościach bazy danych). Oczywiście powodowało to przejście w stan disconnected i nerwowe telefony użytkowników. Administratorzy radzili sobie przekierowywując skryptami klientów do ośrodka zapasowego (np. poprzez przypisanie innego adresu IP do nazwy CAS Array dla danego site’u.

Wprowadzona kilka dni temu poprawka RU3 dla Exchange 2010 SP2 zmienia ten stan rzeczy. W przypadku przełączenia aktywnej bazy do innego site’u, nastąpi automatycznie modyfikacja. Gdy mamy atrybut DAG’a AllowCrossSiteRPCClientAccess ustawiony na $false (jest to wartość domyślna), zdefiniowany w profilu Outlooka odnośnik do serwera RPC zostanie zaktualizowany na RPC Client Access Server Array, w lokalizacji AD, w której baza jest aktywna i zamontowana. Zmiana ta nie modyfikuje atrybutu RPCClientAccessServer, wskazującego na preferowany site. Przełączenie spowoduje wyłączenie Outlooków, ale po ich uruchomieniu klienci połączą się z aktywną bazą poprzez CAS Array w lokalizacji z aktywną bazą.

Jednak takie rozwiązanie nie każdemu może się podobać – każde przełączenie bazy (co w przypadku DAG’a zbudowanego z dwóch serwerów w oddzielnych site’ach AD może zdarzać się stosunkowo często) powoduje wyłączenie Outlooków dla wszystkich przełączanych userów. Żeby tego uniknąć możemy zmienić komendą set-databaseavailabilitygroup wartość atrybutu AllowCrossSiteRPCClientAccess na $true.

Wszystkie aspekty operacji ciekawie opisał Ross Smith IV na blogu produktowym Exchange. Zachowanie Outlooka w trakcie przenoszenia między bazami, które jest analogiczne do powyższej sytuacji również zostało opisane przez Rossa na tym samym blogu.

29 maja 2012

Update Rollup 3 dla Exchange 2010 Service Pack 2

Trochę czasu minęło i pojawił się kolejny Rollup dla Exchange 2010 SP2. Zawiera on szereg poprawek, do błędów wychwyconych przez użytkowników i serwis, w szczególności:

  • KB2689810 Meeting Requests bodies get rendered in plain text in Outlook when created via Exchange Web Services.
  • KB2674445 Need the function to check ACL consistency during moving mailbox.
  • KB2700705 RpcClientAccess crashes with SocketException when UDP push notification is enabled.
  • KB2705425 Memory Leak in UMWorkerProcess.exe.
  • KB2698976 MRM Assistant doesnt process a mailbox with a contact created in other tenants.

Pełna lista poprawek znajduje się tutaj - KB2685289 Description of Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 Service Pack 2, a instalka tutaj - Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 SP2. Oczywiście jak zawsze przez wdrożeniem na serwerach z Forefront Protection dobrze jest zdisable’ować FPE (fscutility /disable). Po zakończonej instalacji należy FPE ponownie włączyć - fscutility /enable. Nie zapominajcie również o kopii zapasowej.

27 maja 2012

Dziwne ostrzeżenie przy publikowaniu topologii Lync

Przy jednym z systemów Lyncowych, które ostatnio wdrażałem, natrafiłem na dziwny problem. Przy publikowaniu topologii otrzymywałem ostrzeżenie. Przy sprawdzeniu szczegółów pojawiał się komunikat:

Warning: Ace RTCUniversalGlobalReadOnlyGroup; Allow; ReadProperty; None; None

Oczywiście weryfikacje praw dostępu na poziomie plików nie przynosił rezultatu – pierwszym podejrzanym był share, w którym publikowana jest topologia. Po dłuższych badaniach, okazało się, że pomogło ponowne przygotowanie lasu (oczywiście z shella, bo w Deployment Wizardzie ta opcja byłą już niedostępna):

Enable-CsAdForest –GroupDomain twojadomena.pl

Przy kolejnej publikacji nie było już żadnych problemów.

16 maja 2012

Aktualizacja narzędzi do Lync 2010

Właśnie zauważyłem, że na stronie Microsoftu jest opublikowana nowa wersja narzędzi Resource Kit do Lynca, (tydzień temu), z uzupełnioną dokumentacją. Na pewno zaktualizowane zostały narzędzia ABSConfig i BandwithPolicyServiceMonitor.