30 listopada 2012

Problem z Remove-ActivesyncDevice

Niedawno zmieniłem służbowy telefon i postanowiłem przy okazji zrobić porządki na liście urządzeń – było tam kilka urządzeń testowych i starych telefonów. Wydawałoby się to proste – po Service Packach Exchange 2010 w EMC ma do tego osobną pozycję w menu akcji – “Manage Mobile Phone”.

image

Domyślna opcja usuwa telefon z listy urządzeń danego użytkownika. Niestety po kliknięciu na przycisk “Remove” uzyskiwałem błąd:

Error:
The ActiveSyncDevice <atrybut Identity – domena/OU/user/ActiveSyncDevices/idtelefonu> cannot be found

Click here for help... http://technet.microsoft.com/en-US/library/ms.exch.err.default(EXCHG.140).aspx?v=14.2.318.4&t=exchgf1&e=ms.exch.err.Ex0FBD0C

Exchange Management Shell command attempted:
Remove-ActiveSyncDevice –Identity <atrybut Identity – domena/OU/user/ActiveSyncDevices/idtelefonu>

Co ciekawe działo się tak również na kilku innych kontach, a co ciekawe działo się tak również gdy powyższy cmdlet odpalałem bezpośrednio z shella. Znalazłem artykuł http://support.microsoft.com/kb/2721428, ale niewiele wniósł do sprawy, więc sprawdzałem dalej. Kilka wątków na forach wskazało kwestie niespływania dziedziczonych uprawnień, ale to też był fałszywy trop.

Rozwiązaniem było użycie cmdleta Remove-ActiveSyncDevice z parametrem Identity ale zamiast wartości pola Identity podałem wartość pola GUID.

Oczywiście musiałem je najpierw znać. W tym celu wystarczy wykonać komendę:

[PS] C:\Windows\system32>Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox konsag

RunspaceId                    : 84390945-3d8c-4a28-9736-98178fdef060
FirstSyncTime                 : 2012-03-23 21:50:45
LastPolicyUpdateTime          : 2012-03-23 21:52:00
LastSyncAttemptTime           : 2012-03-28 15:15:39
LastSuccessSync               : 2012-03-28 15:15:39
DeviceType                    : Android
DeviceID                      : androidc259148960
DeviceUserAgent               : Android/4.0.3-EAS-1.3
DeviceModel                   : sdk
DeviceOS                      : Android 4.0.3
DeviceEnableOutboundSMS       : False
Identity                      : domena/OU/Konrad Sagała/ExchangeActiveSyncDevices/Android§androidc259148960
Guid                          : 697688b5-87b7-457a-94bc-223a95e43348
IsRemoteWipeSupported         : True
Status                        : DeviceOk
DeviceAccessState             : Allowed
DeviceAccessStateReason       : Global
DevicePolicyApplied           : Default
DevicePolicyApplicationStatus : AppliedInFull

MającGUID dalej już idzie prosto:

image