22 września 2010

Znikający shell do Exchange 2010 po instalacji SP1

Po instalacji Service Packa 1 na kolejnym serwerze Exchange 2010, zauważyłem, że w start menu zniknął odnośnik do Management Shella. Poszperałem w necie i okazało się, że nie jest to problem odosobniony – w trakcie instalacji SP1 regenerowane jest podmenu Exchange w systemie i jak widać czasami nie jest to robione optymalnie. Skrót do Shella wbrew pozorom nie jest prostym odnośnikiem do konkretnego pliku, dlatego też przedstawiam procedurę, jak odtworzyć sobie potrzebny skrót:

 1. Sprawdź, czy skrypty CommonConnectFunctions.ps1, ConnectFunctions.ps1 i RemoteExchange.ps1 znajdują się w katalogu %ExchangeInstallPath%\bin.
  UWAGA: Jeżeli skryptów nie ma w powyższej lokalizacji, można je skopiować z nośnika instalacyjnego EXchange z katalogu \setup\serverroles\common.
 2. Na Pulpicie utwórz nowy skrót, w polu Type the location of the item , wpisując poniższy tekst:
  %SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -noexit -command ". '%ExchangeInstallPath%\bin\RemoteExchange.ps1'; Connect-ExchangeServer -auto" .
 3. Wprowadź nazwę Exchange Management Shell i naciśnij Finish.
 4. We właściwościach skrótu wyczyść pole Start In (prawoklik na Properties).
 5. Zmień ikonę z domyślnej Powershella na Exchange – we właściwościach skrótu kliknij przycisk Change Icon , a następnie wpisz:
  %SystemRoot%\Installer\{4934D1EA-BE46-48B1-8847-F1AF20E892C1}\PowerShell.exe i zatwierdź zmianę.
 6. Skopiuj nowy skrót w następujące miejsce:
  %systemdrive%\ProgramData\Microsoft\ Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Exchange Server 2010

20 września 2010

Software Update 1 dla TMG 2010 Service Pack 1

Pisałem niedawno o problemach związanych z instalacją Exchange 2010 SP1 na serwerze z TMG 2010. Jest już odpowiednia poprawka do TMG 2010 SP1, która między innymi zapewnia zgodność z Exchange 2010 SP1.

09 września 2010

Update Rollup 1 dla Exchange Server 2007 Service Pack 3

Dla odmiany od poprzednich postów na temat  Service Packa 1 dla Exchange 2010 kilka słów o poprzedniej wersji. Można pobierać i instalować, pobieranie poprzez Microsoft Update będzie dostępne od 21 września. Jak zwykle poprawiono kilka błędów, które zostały zauważone po wydaniu SP1:

 1. KB 980301 The Microsoft Exchange Information Store service stops responding during a Volume Shadow Copy Service backup on an Exchange Server 2007 server
 2. KB 983529 The EdgeTransport.exe process crashes and then restarts on an Exchange Server 2007 server
 3. KB 973637 Exchange Server 2007 creates incorrect Lotus Notes proxy email addresses
 4. KB 982928 The Msftesql.exe process continues using memory on an Exchange Server 2007 server
 5. KB 983296 Exchange ActiveSync crashes on an Exchange Server 2007 server causing the client synchronization to be unavailable

Pełna lista zawartych poprawek znajduje się w artykule 2279665. Jeżeli macie FPE 2010, to warto ustawić usługi na disabled na czas aktualizacji. Wersja do pobrania znajduje się tutaj:

Update Rollup 1 for Exchange Server 2007 Service Pack 3 (KB2279665)

03 września 2010

Exchange Server 2010 SP1 UM Language Packs

Microsoft po wydaniu SP1 dla Exchange 2010 zaktualizował także pakiety językowe dla Unified Messaging. Jest wśród nich wreszcie dostępny również polski pakiet. Podobno jeden z najlepiej przygotowanych. Brak takiego pakietu w Exchange 2007 mocno ograniczał możliwości wykorzystania funkcjonalności UM. Teraz w końcu może się to zmienić.

Download details: Exchange Server 2010 SP1 UM Language Packs

01 września 2010

Problemy z instalacją Exchange 2010 Service Pack 1 na serwerze z TMG

Zespół produktowy Forefront TMG ostrzega przed instalacją Service Packa 1 do Exchange 2010 na serwerze, gdzie zainstalowany jest komplet – TMG 2010 – Exchange Edge Server 2010 – Forefront Protection for Exchange 2010. Związane jest to ze zmianami w cmdletach Exchange, a przede wszystkim z likwidacją niektórych z nich (np. get-antispamupdates wykorzystywanym do aktualizacji sygnatur antyspamowych). Problem jest na tyle poważny, że blokuje uruchomienie serwisu Microsoft Forefront TMG Managed Control service, co w zasadzie uniemożliwia zarządzanie aplikacją. Zespół TMG pracuje nad rozwiązaniem problemu. Niestety jak na razie nie ma obejścia problemu.

Problems when installing Exchange 2010 Service Pack 1 on a TMG configured for Mail protection - Forefront TMG (ISA Server) Product Team Blog - Site Home - TechNet Blogs

Dodatkowo na stronie blogu Exchangeteam pojawił się FAQ omawiający inne problemy związane z przygotowaniem systemu oraz instalacją Service Packa 1.