27 września 2009

Monitorowanie urządzeń Cisco poprzez SCOM

Czy wiecie, że można bezpłatnie monitorować urządzeniami Cisco poprzez Systems Center Operations Managera? Właśnie znalazłem napisany i udostępniony na licencji GNU Management Pack dla urządzeń Cisco - na razie tylko dla wersji R2, ale autor obiecuje w najbliższym czasie także wersję SCOM 2007 SP1. Więcej informacji:

SCOM: Advanced SNMP Monitoring Part III: The Completed Cisco Management Pack « Operating-Quadrant

18 września 2009

Office Communications Server 2007 R2, PreCallDiagnostic Resource Kit Tool

Zespół OCS udostępnił właśnie 32-bitową wersję narzędzia ułatwiającego diagnostykę problemów audio na komputerach, które łączą się z OCS. 64-bitowa wersja dostępna była już wcześniej w Resource Kicie do OCS 2007 R2.

16 września 2009

Poprawka pozwalająca na instalację Exchange 2007 SP2 w domenie z kontrolerami w wersji Windows 2008 R2.

Zespół Exchange opublikował poprawione pliki xml z regułami sprawdzającymi środowisko przed instalacją Exchange. Dotychczasowa wersja reguł, w domenie, gdzie były tylko kontrolery domeny Windows 2008 R2, nie potrafiła poprawnie wskazać, że jest to wspierane środowisko. Przy instalacji z dysku twardego serwera nowe wersje plików są automatycznie pobierane z internetu, przy instalacji z płyty, niestety nie są one aktualizowane, podobnie, gdy serwer nie ma dostępu do internetu. Wtedy pliki trzeba pobrać ręcznie i skopiować do podkatalogu Setup\ServerRoles\Common\<wersja językowa>. Więcej szczegółów na blogu EHLO:

You Had Me At EHLO... : The fix for installation of Exchange 2007 SP2 with Windows 2008 R2 Domain Controllers is now available.

08 września 2009

Troubleshooting Exchange 2007 Store Log/Database growth issues

Natrafiłem na bardzo ciekawy post na blogu Mike’a Lagase opisujący troubleshooting problemów z niekontrolowanym rozrostem logów i baz danych na serwerze Exchange.

Mike Lagase : Troubleshooting Exchange 2007 Store Log/Database growth issues

Exchange 2007 SP2 – problemy?

Sam nie natrafiłem na problemy przy instalacji SP2 na serwerach Exchange 2007, którymi zarządzam, ale w oczekiwaniu na pierwszy Rollup pozwolę sobie na małe podsumowanie:

  • Znowu nie najlepiej napisane warunki brzegowe w plikach ExBPA, wykorzystywane do weryfikacji środowiska, blokują instalację w domenie, gdzie wszystkie kontrolery są w wersji Windows 2008 R2. Problem został opisany na blogu zespołu Exchange. Jak na razie jest dostępny tylko hotfix na żądanie do uzyskania z supportu, albo zostawienie jednego DC w starszej wersji. Oczywiście ma zostać poprawiony w kolejnym hotfixie. Obawiam się, że znowu zapomną o uwzględnieniu słowa “Dodatek”.
  • Dodatek do integracji backupu w Windows 2008 nie działa prawidłowo na dyskach podpiętych jako punkty montowania. To również ma zostać uwzględnione.
  • Brak możliwości instalacji Exchange 2007 SP2 na Windows 2008R2. Niestety jest to celowe i nie będzie zmienione w kolejnych rollupach.
  • Jak na razie trzeba również nagimnastykować się trochę nad instalacją SP2 na SBS 2008. Został już opublikowany artykuł, opisujący co trzeba zrobić, żeby instalacja się udała - http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;973862

04 września 2009

PSv2 Modules : Wprowadzenie

Na strona TEchEdge pojawiło się kilka krótkich filmików, pozwalających zapoznać się z pojęciem Modułów w PowerShell 2.0 i jak ich używać:

PSv2 Modules : An Introduction with Bruce Payette

PSv2 Modules : How to use Them

PSv2 Modules : Write Script and Binary Modules

Jak wykorzystać zwykły komputer jako FSW w DAG?

Jedną z zalet Exchange 2010 jest możliwość skonfigurowania wszystkich podstawowych ról na 2 serwerach, łącznie z wysoką dostępnością baz danych. Exchange 2010 wykorzystuje w tym celu Failover Clustering z Windows 2008 w modelu Majority Node Set. W tym modelu wykorzystywany jest współdzielony katalog na innym komputerze – File Share Witness (FSW). Zgodnie z zaleceniami Microsoft, FSW optymalnie powinien być ulokowany na serwerze z rolą Hub Transport (była to zresztą w pierwszych wersjach beta jedyna możliwość), jednak w przypadku, gdy chcemy ograniczyć środowisko Exchange do 2 serwerów, nie możemy żadnego z nich wykorzystać w tym celu.

Jak zatem postąpić? Jeżeli komputer nie jest serwerem Exchange 2010, nie należy do grupy serwerów Exchange, więc musimy ręcznie zmodyfikować ustawienia bezpieczeństwa na maszynie – w tym celu musimy dodać domenową grupę Exchange Trusted Subsystem do lokalnej grupy Administrators, co pozwoli usługom Exchange utworzyć i zarządzać udziałem sieciowym w systemie plików, dodatkowo musimy również otworzyć na firewallu porty pozwalające zdalnie zarządzać maszyną. W tym celu wykonujemy komendę:

netsh advfirewall firewall set rule group="Remote Administration" new enable=yes

W tym momencie możemy utworzyć grupę dostępności wskazując przygotowany w ten sposób komputer SerwerFSW i katalog C:\DAG1FSW, który będzie pełnił rolę świadka:

New-DatabaseAvailabilityGroup -Name DAG1 -WitnessDirectory C:\DAG1FSW –WitnessServer SerwerFSW

Jeżeli katalog nie istnieje, to usługi Exchange’owe utworzą go, a następnie udostępnią z odpowiednimi uprawnieniami.

01 września 2009

Zdalny dostęp do Exchange z PowerShell 2.0 i WinRM

Można połączyć się do zdalnego serwera Exchange 2010 bez potrzeby instalacji narzędzi administracyjnych dla Exchange. Wystarczy mieć zainstalowany pakiet Power Shell 2.0 i skorzystać z poniższej procedury:

1. Wymierz z menu startowego komputera Windows PowerShell V2 lub zintegrowane środowisko (z wbudowanym edytorem) Windows PowerShell ISE.

2. Otwórz połączenie do Exchange 2010 (przykładowa  nazwa serwera WAW-SRV) wykonując komendę:

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://WAW-SRV/PowerShell/ -Authentication Kerberos

3. Zaimportuj sesję PowerShell na swój komputer wykonując komendę:

Import-PSSession $Session

W tym momencie uzyskujesz dostęp do cmdletów Exchange 2010 na serwerze i możesz je normalnie wykonywać lokalnie.

Jeżeli do połączenia chcesz użyć innego konta, które ma np. wyższe uprawnienia, należy przekazać użytkownika poprzez zmienną:

$UserCredential = Get-Credential

W tym momencie pojawi się prompt do podania nazwy użytkownika i hasła, którego chcesz użyć do dostępu do Exchange. Obiekt przypisany do zmiennej $UserCredential przekazujesz do wykorzystywanej wcześniej komendy:

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://WAW-SRV/PowerShell/ -Authentication Kerberos -Credential $UserCredential

I ponownie importujesz sesję:

Import-PSSession $Session

Aktualizacja Exchange 2007 SDK

Osoby dopisujące własne rozszerzenia do Exchange 2007 na pewno ucieszy informacja, że na stronie Download Center pojawiła się zaktualizowana do SP2 wersja SDK (poprzednia aktualizacja była wydana w grudniu 2008).