28 lutego 2010

Conferencing Add-in dla Microsoft Office Outlook – również w wersji 64-bitowej

Kilkukrotnie narzekałem (na twitterze) na brak kompatybilności Office 2010 w wersji 64-bitowej z innymi komponentami 64-bitowych systemów operacyjnych. Nadal nie mogę się nadziwić, dlaczego Windows Mobile Device Center w Windows 7 x64 nie widzi Outlooka 2010, nawet w najnowszej wersji. Podobnie jest z plug-in’ami do innych aplikacji. Chociaż ostatnio pojawiło się światełko w tunelu – pojawił się Conferencing Add-in for Microsoft Office Outlook w wersji 64-bitowej. Premiera Office 2010 zbliża się dużymi krokami, więc mam nadzieję, że pozostałe komponenty również zostaną udostępnione w wersji x64 (np. nowotworzone connectory do portali społecznościowych).

22 lutego 2010

Exchange 2010 – proste zarządzanie folderami publicznymi

Pomimo, że foldery publiczne przez Microsoft już dawno zostały skazane na likwidację, to nadal trzymają się dobrze. Wprowadzenie Exchange 2010 niewiele zmieniło – foldery nadal trzymają się dobrze, mimo tego, że wszystkie funkcje systemowe, do których wykorzystywane były foldery publiczne są dostępne jako Web Service’y. Niestety, od Exchange 2007, zarządzanie folderami publicznymi dla niezbyt doświadczonych lub leniwych administratorów (którym nie chce się pisać w Management Shellu) jest dosyć skomplikowane – nie ma narzędzia, które pozwala na zarządzanie wszystkimi opcjami folderów jednocześnie. Poniżej przedstawiam małe podsumowanie dostępnych narzędzi oraz swoją propozycję alternatywną.

Microsoft Outlook – to podstawowe narzędzie, pozwalające uprawnionym użytkownikom tworzyć foldery oraz przydzielać do nich uprawnienia. Nie pozwala jednak na zmianę ograniczeń wielkości dla folderu ani na konwersję folderu na mail enable (informacje o aliasie i adresach pocztowych dla takiego folderu również są niedostępne). Należy pamiętać, że instalacja Oultooka na serwerze wymaga dodatkowej licencji i nie każdy administrator lubi mieć na serwerze pocztowym zainstalowany pakiet Office.

Public Folder Management Console – narzędzie, które pojawiło się w Exchange 2007 SP1, a następnie w zasadzie w niezmienionej postaci zostało przeniesione do Exchange 2010. Przy jego pomocy możemy przeglądać strukturę folderów, zarządzać replikacją pojedynczego folderu, konwertować folder na mail enable i zarządzać opcjami z tym powiązanymi – alias, adresy pocztowe, nadawanie prawa Send As. Nie możemy jednak tworzyć nowych folderów ani przydzielać praw użytkownikom.

image

ExFolders – dodatkowe narzędzie opublikowane na blogu EHLO, jest następcą narzędzia PFDAVAdmin, które ze względu na rezygnację z obsługi WebDAV-a w Exchange 2010 nie może być dalej wykorzystywane. Exfolders, który musi być instalowany w folderze binariów na serwerze Exchange 2010, pozwala zmieniać uprawnienia dla folderu, dodawać repliki folderu, ustawiać limity wielkość folderu i jego elementów, pozwala również na dodanie lub modyfikację uprawnień dla folderu.

image

image

Niestety, przy pomocy ExFolders nie możemy dodać folderu ani zarządzać funkcjami pocztowymi folderu (mail enable, Send As, zmiana adresu pocztowego).

Można oczywiście w PowerShellu stworzyć w prosty sposób nakładkę grafiiczną na odpowiednie cmdlety, ale uznałem, że szybszym sposobem jest modyfikacja gotowego PowerPacka do zarządzania Exchange 2007 i dodanie brakujących funkcji dla zarządzania folderami publicznymi.

PowerGui Exchange 2010 PowerPack – nowa wersja narzędzia PowerGui 2.0 umożliwia zarządzanie Exchangem, ale domyśłnie dodawany PowerPack dla Exchange 2007 nie instaluje się, ponieważ ma zafiksowaną zależność od jednej z bibliotek Exchange 2007. Po wyeksportowaniu go, wyczyszczeniu i dodaniu kilku własnych rozszerzeń, przygotowałem na szybko PowerPacka, którego można używać na serwerze Exchange 2010. Co prawda jest to dopiero wstępna wersja, zrobiona na szybko, ale mam nadzieję, że się przyda. Będę pracował nad poprawkami.

image

05 lutego 2010

Jak zmusić SBS 2003 żeby działał bez domeny?

Ostatnio spotkałem się z takim problemem i rozwiązanie okazało się bardzo proste, chociażnie takie trywialne… Zasadniczo, jeżeli zainstalujemy SBS 2003 jako serwer z pominięciem kroku tworzenia domeny, to serwer będzie się restartował co godzina – co zostało opisane w artykule http://support.microsoft.com/kb/555087. Podobnie gdy odinstalujemy AD poprzez dcpromo. Odpowiada za to usługa o nazwie SBCore lub -  C:\WINDOWS\system32\sbscrexe.exe
Nawet ubity proces ten uruchamia się i chroniony jest przed wyłączeniem, nawet przed administratorami.
Używając narzędzia Process Explorer, można wstrzymać wykonanie procesu (suspend) i wtedy zmodyfikować odpowiednio środowisko. W tym celu należy zmienić w rejestrze uprawnienia dla klucza HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SBCore, dodając grupie administratorów pełne uprawnienia do gałęzi i ewentualnych kluczy podrzędnych.
Dodatkowo w kluczu znajduje się wartość "Start" typu DWORD z domyślną wartością 2. Należy ją zmienić na 4 (co odpowiada wartości "Disabled").
TEram możemy wrócić do process explorera i zabić wstrzymany proces. Tym razem nie powinien się uruchomić.

Znalezione na:

http://forums.speedguide.net/showthread.php?t=173731