27 lutego 2016

Dynamiczne grupy dystrybucyjne - filtrowanie użytkowników

Tworząc dynamiczne listy dystrybucyjne czy polisy list adresowych w panelu administracyjnym serwera Exchange możemy wybrać tylko kilka podstawowych atrybutów - "State or province", "Country", "Department" oraz jedną z 15 wartości Custom Attributes (rysunek poniżej).
Co jednak w przypadku, gdy chcemy stworzyć filtr na podstawie np. nazwy miasta? Czy trzeba tą wartość skopiować do Custom Attribute? Na szczęście nie jest to potrzebne.
Zespół produktowy uwzględnił jeszcze wiele innych atrybutów, jednak w żadnej wersji systemu nie umieścił ich w kreatorze. Żeby było ciekawiej, nazwy atrybutów Exchange nie zawsze są takie same w Exchange, co w Active Directory, a niektóre atrybuty nie mają nawet swoich odpowiedników w AD (!). Żeby nie popełnić błędu dobrze jest sprawdzić listę, która jest dostępna np. w artykule
Na liście musimy zatem odszukać odpowiedni nazwę odpowiedniego atrybutu. Jeżeli chcemy filtrować po nazwie miasta, np. Warszawa, to musimy utworzyć grupę, wykonując komendę:
New-DynamicDistributionGroup -Name WawaUsers -RecipientFilter {(City -eq 'Warszawa')}
Co ciekawe, jak podejrzymy właściwości tak zdefiniowanej grupy, to zobaczymy komunikat, że filtr został utworzony w Powershellu i w ten sam sposób może być zmieniony (rysunek poniżej).

Jeżeli sprawdzimy właściwości z poziomu shella, to zobaczymy, że system automatycznie dodał dodatkowe warunki, doprecyzowujące zakres filtrowania:Jak widać, możemy w wyrażeniach, będących elementami filtru stosować wilcard i różne wyrażenia logiczne.

26 lutego 2016

Uprawnienia do wysyłania w imieniu skrzynki współdzielonej

Temat wydaje się banalny - w systemie Exchange we właściwościach skrzynki użytkownika możemy przypisać uprawnienie zarówno "Send As" jak i "Send on behalf".
Jednak gdy wejdziemy w Exchange 2013 lub 2016 we właściwości skrzynki współdzielonej (shared), to zauważymy, że w Exchange Admin Center okienka, w którym moglibyśmy przypisać uprawnienie "Wyślij w imieniu" po prostu nie ma. Błąd, czy inne właściwości? Niemożliwe, bo przecież możemy zmienić typ skrzynki z osobowej na użytkownika jedną prostą komendą set-mailbox.
Można się domyślić, że jak czegoś nie ma w konsoli webowej, to jest to nadal dostępne z poziomu Management Shella. Tak jest i w tym przypadku.
Jeżeli wykonamy komendę:
Get-mailbox | fl GrantSendOnBehalfTo
lub bardziej ogólnie
Get-mailbox -RecipientTypeDetails shared | fl name,GrantSendOnBehalfTo


To zobaczymy, że taki atrybut jest obecny. Wystarczy teraz przypisać uprawnienie:
Get-mailbox | set-mailbox -GrantSendOnBehalfTo 
Prawidłowo wykonana komenda nie zwróci nam żadnych informacji, ale po ponownym sprawdzeniu uprawnień, zobaczymy nową wartość w tablicy kont uprawnionych do wysyłania w imieniu danej skrzynki:

13 lutego 2016

Problem z .NetFramework 4.6.1

Kolejny raz grupy produktowe się nie dogadały i pojawił się problem. Po wydaniu aktualizacji .NetFramework 4.6.1 zarówno grupa produktowa Exchange jak i grupa produktowa Skype for Business. Aktualizacja ta jednak została wrzucona na Windows Update jako rekomendowana, więc niestety, może się zdarzyć, że ktoś niechcący ją zainstaluje, co może spowodować sporo problemów. Jak na razie dobrze jest postąpić z powyższą rekomendacją zespołu Exchange - chwilowo zablokować instalację tej poprawki. Jeżeli jednak komuś zdarzy się zainstalować na serwerze Exchange lub Lync/SfB, to odinstalowanie jest trochę skomplikowane - nie wystarczy odinstalowanie tej poprawki - trzeba ponownie rekompilować komponenty Exchange. Jak zrobić to w sposób jak najmniej bolesny opisuje na swoim blogu Jeff Guillet. Podstawą jest pobranie skryptu 7318.DrainNGenQueue.wsf.
Zespół produktowy poleca również po odinstalowaniu .NetFramework 4.6.1 reinstalację .Net Framework 4.5.2 i rekompilację Exchange powyższym skryptem.

Nowy rok

Tym razem nadmiar pracy utrudnił mi napisanie podsumowania zeszłego roku, zrobił się luty więc nie będę się zbytnio rozwodził. Po pojawieniu się Skype for Business 2015, Exchange 2016 i szeregu zmian w Office 365, pozostaje teraz czekać na Sharepointa 2016 i Windows Server 2016. Mam nadzieję, że kolejne zmiany i ciekawe przypadki będę w stanie opisywać na blogu tak jak dotychczas.