13 kwietnia 2020

Zmiana nazwy zespołu w Teams

Jednym z ciekawszych pytań, jakie ostatnio dostałem, była kwestia zmiany zespołu w Microsoft Teams. Rozwiązanie wydaje się trywialne i co więcej, może być potrzebne każdemu administratorowi prędzej, czy później. Na pozór stosunkowo proste  - wejść we właściwości zespołu, wybrać opcję edycji zespołu i zmienić (zarówno w kliencie desktopowym jak i webowym), jak widać na kolejnych rysunkach:

Pozornie problem mamy rozwiązany. Jednak jeżeli wejdziemy w listę plików danego zespołu, a zwłaszcza gdy będziemy chcieli otworzyć taką listę w aplikacji Sharepoint, bądź też zerkniemy w konsoli administracyjnej na adres mailowy zespołu, to zauważymy, że zarówno url witryny sharepointowej naszego zespołu jak i email pozostały bez zmian. Co powinniśmy zrobić, żeby mieć spójną konfigurację? Na szczęście od kilku miesięcy możliwa jest zmiana adresu witryny Sharepoint.
W tym celu możemy użyć konsoli administracyjnej Sharepoint i zmienić zarówno nazwę jak i adres URL witryny zespołu (kolejny rysunek).
Oczywiście operacja taka trwa dość długo (w tym czasie witryna jest dostępna w trybie tylko do odczytu). Niestety mogą się również pojawić inne problemy, o czym Microsoft pisze w dokumentacji, więc jeżeli mamy jakieś dokumenty, to warto je sobie zabezpieczyć. Operację zmiany adresu witryny możemy wykonać również z powershella, używając modułu Sharepoint Online, a dokładniej komendy Start-SPOSiteRename, jednak nie będę wchodził w szczegóły, zainteresowanych odsyłam do artykułu Tony'ego Redmonda.
Kolejną operacją jest modyfikacja adresu mailowego, co najlepiej jest wykonać z powershella. Żeby było trudniej, musimy do tego użyć innego modułu - Exchange Online, ponieważ zmieniamy atrybut grupy Office 365 (w module MicrosoftTeams nadal nie ma nawet możliwości podejrzenia adresu pocztowego). Komendą get-unifiedgroup możemy zweryfikować wartości atrybutów zespołu, a poprzez set-unifiedgroup ustawiamy odpowiednią wartość. W ten sposób mamy ujednolicone wartości nazwy zespołu po zmianie dla wszystkich elementów konfiguracji.Pozostaje jeszcze jeden drobiazg - notes zespołu, bądź też w przypadku zespołów klasowych, kwestia dotyczy notesu klasowego. On też ma nazwę powiązaną w momencie tworzenia z nazwą zespołu, więc żeby spójność była pełna to również i tą nazwę powinniśmy zmienić. W tym przypadku kwestia nie była taka oczywista, jednak udało mi się zweryfikować, że jest to możliwe. Podobnie jak w przypadku zmiany adresu url, w tym wypadku także użyjemy portalu administracyjnego Sharepoint, a właściwie właściwości witryny Sharepoint naszego zespołu.
Otwieramy w przeglądarce witrynę naszego zespołu, wchodzimy w zawartość witryny, następnie otwieramy Zawartość Witryny-Elementy zawartości Witryny i następnie edytujemy Nazwę i Tytuł notesu: 

I to wszystko co potrzebujemy. 
Jak widać zmiana nazwy zespołu jest dosyć pracochłonna, więc warto dobrze przemyśleć nazewnictwo, żeby nie zmieniać nazw zbyt często.