09 stycznia 2011

Import maszyn Virtual PC do Hyper-V

Dzisaj musiałem zaimportować na maszynę z Hyper-V kilka maszyn przygotowanych na Virtual PC. Oczywiście można utworzyć nowe maszyny i dodać do nich dyski wirtualne, ale konfiguracja wszystkich opcji dla wielu maszyn może być uciążliwa. Znalazłem ciekawe narzędzie – VMC2HV, przygotowane przez Matthijs ten Seldam, znanego z ulepszonej konsoli VMRC+, służącej do zarządzania maszynami Virtual Servera lub Virtual PC. Konfigaracja narzędzia jest prosta i dokładnie opisana na witrynie Petri.

Generalnie wystarczy wykonać kilko kroków:

  1. Podłączyć się do serwera hyper-vimage
  2. Wybrać plik konfiguracyjny .vmc

    image

  3. Zweryfikować ustawienia maszyny
  4. Kliknąć w przycisk Create Virtual Machine

image

I gotowe…

Lync Group Chat Server na tym samym SQL?

Ostatnio zadano mi pytanie, czy przy instalacji Group Chat Servera w Lyncu 2010 można użyć SQL Servera w wersji Express, czy musi to być pełna wersja SQL? W dokumentacji nie jest to wyraźnie określone (w każdym razie w informacji o bazie danych nie ma słowa o wersji Express). Jednak gdybyśmy mieli mało sprzętu i chcieli użyć przy małej instalacji tej samej maszyny co serwer FrontEnd? Sprawdziłem, – jest to możliwe.

Podstawową kwestią jest przygotowanie pustej bazy danych na instancji RTC (automatycznie tworzonej przy instalacji serwera Lync Standard). Musimy uważać przy zakładaniu bazy i wybrać w opcjach bazy danych odpowiednie ustawienia sortowania – program instalacyjny akceptuje tylko jedno ustawienie - SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS, a nie regionalne ustawienia poszczególnych krajów.