31 sierpnia 2012

Przenoszenie maili między kolejkami

Co zrobić, kiedy mamy problem z serwerem Exchange, stoi na nim kolejka wiadomości, a my chcemy wykorzystać inny serwer Exchange w naszej organizacji, żeby wypchnąć te wiadomości na zewnątrz? W niektórych topologiach zadziała w Exchange 2010 shadow redundancy, ale jeżeli nie mamy serwerów Edge na styku z internetem, rozwiązanie może być bardziej skomplikowane.

Jeden z Exchange’owych MVP - Anthony Costeseque podpowiedział takie rozwiązanie:

$array = @(Get-Message -Queue "QueueName" -ResultSize unlimited)

$array | ForEach-Object {$i++;Export-Message $_.Identity | AssembleMessage -Path ("c:\MailsExport\"+ $i +".eml")}

W ten sposób wszystkie maile z kolejki mamy we wskazanym katalogu wyeksportowane w formacie .eml. Możemy teraz przenieść je do folderu Transport Pickup na drugim serwerze - zostaną one wrzucone do kolejki i wysłane.

14 sierpnia 2012

Nowe aktualizacje dla Exchange 2007 i 2010

Co prawda Microsoft zapowiadał, że dla Exchange 2007 nie będzie już nowych rolup’ów po RU7, ale jednak wykryto kilka błędów koniecznych do poprawienia, no i wydano Exchange 2007 SP3 RU8. Pełna lista poprawek, które znalazły się w RU8 opublikowana jest w artykule KB 2734323 Description of Update Rollup 8 for Exchange Server 2007 Service Pack 3.

Równolegle (chociaż z lekkim opóźnieniem – cały wysiłek poszedł w Preview Exchange 2013) pojawił się Exchange 2010 SP2 RU4. Opis poprawek można znaleźć w artykule KB 2706690 Description of Update Rollup 4 for Exchange Server 2010 Service Pack 2. Warto zwrócić uwagę na usunięcie problemu z niepoprawnie działającą retension policy (2685001) i problemami z delegowaniem uprawnień do skrzynki (2701162). Poprawka RU4 również nie wymaga ręcznego wyłączania Forefront Protection, czego wcześniejsze wersje wymagały – teraz robione jest to automatycznie.