31 lipca 2016

Aktualizacje Skype for Business Server dla SQL Server Availability

Zamieszczam gościnnie artykuł Jacka Światowiaka o nieco nietypowej aktualizacji Skype for Business w konfiguracji z SQL Server Availability.
Skype for Business Server może wykorzystywać wysoką dostępność SQL określaną jako Availability Group. O ile proces konfiguracji jest dość intuicyjny to aktualizacja baz danych już nie do końca.


Rys.1. Konfiguracja SQL Store
Dla SQL pracującego w trybie Availability Group definiuje się dwa parametry, dwa adresy URL:
  • SQL Server Availibility Group Listener FQDN
  • SQL Server FQDN

 W standardowej konfiguracji oba adresy URL mają taką samą wartość.


Rys. 2. Konfiguracja SQL Availability Group

Aktualizacje Skype for Business Server przychodzą w postaci pakietów zbiorczych. Sam proces ich instalacji jest dosyć prosty. Wyłączamy usługi SFB na wszystkich serwerach Front End poleceniem:
Stop-CsWindowsService
Potem instalujemy pakiet SkypeServerUpdateInstaller.exe

Następnie należy zaktualizować schemat i konfigurację baz danych na serwerze SQL (Back End Server). W tym celu należy wykonać polecenie:

Install-CsDatabse  –Update -ConfiguredDatabase -sqlServerFQDN  -verbose

Niestety kreator aktualizacji wywali się dość dziwnym komunikatem błędu, iż konto nie może się dostać do WMI serwera SQL. Wstępne próby weryfikacji uprawnień nie rozwiązały problemu, gdyż w rzeczywistości problem jest w innym miejscu.
Rys.3. Okno błędu kreatora aktualizacji baz danych

Problemy leży w adresie URL serwera SQL.
Rys.4. Modyfikacja adresu URL serwera SQL na czas aktualizacji baz danych
Aby prawidłowo zaktualizować bazy należy:

  • Zmodyfikować adres FQDN serwera SQL – na adres fizycznego węzła na którym jest aktywna instancja availability group związanej z bazami danych SFB,
  • Opublikować topologię,
  • Uruchomić polecenie: Install-CsDatabse –Update -ConfiguredDatabase -SqlServerFQDN -verbose.
Teraz aktualizacja zakończy się powodzeniem
Rys.5a. Aktualizacja baz SQL Skype for Business

Rys.5b. Aktualizacja baz SQL Skype for Business

Następnie należy ponownie zmodyfikować adres URL serwera SQL na pierwotny i ponownie opublikować topologię. Po czym uruchomić usługi na serwerach Front End:

Start-CsWindowsService