Virtual Study

29 maja 2012

Update Rollup 3 dla Exchange 2010 Service Pack 2

Trochę czasu minęło i pojawił się kolejny Rollup dla Exchange 2010 SP2. Zawiera on szereg poprawek, do błędów wychwyconych przez użytkowników i serwis, w szczególności:

  • KB2689810 Meeting Requests bodies get rendered in plain text in Outlook when created via Exchange Web Services.
  • KB2674445 Need the function to check ACL consistency during moving mailbox.
  • KB2700705 RpcClientAccess crashes with SocketException when UDP push notification is enabled.
  • KB2705425 Memory Leak in UMWorkerProcess.exe.
  • KB2698976 MRM Assistant doesnt process a mailbox with a contact created in other tenants.

Pełna lista poprawek znajduje się tutaj - KB2685289 Description of Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 Service Pack 2, a instalka tutaj - Update Rollup 3 for Exchange Server 2010 SP2. Oczywiście jak zawsze przez wdrożeniem na serwerach z Forefront Protection dobrze jest zdisable’ować FPE (fscutility /disable). Po zakończonej instalacji należy FPE ponownie włączyć - fscutility /enable. Nie zapominajcie również o kopii zapasowej.

Brak komentarzy: