28 października 2013

Problem ze statusem ContentIndex’ów – warning 1009

I znowu natrafiłem na dosyć denerwujący problem, który zauważyłem w trakcie migracji skrzynek do Exchange 2013. Na jednym z serwerów w DAG, wszystkie indeksy zmieniły status na Failed, a typowa w takich sytuacjach akcja:

update-mailboxdatabasecopy –catalogonly

Nie pomagała, w logu aplikacyjnym pojawiał się za to Warning generowany przez MSExchangeFastSearch o numerze 1009. Dla dużych skrzynek w trakcie migracji problem ten powodował blokowanie procedu migracji – przy statusie migrowanej skrzynki pojawia się status “StalledduetoCI”. Jak się okazało rozwiązanie problemu tłumaczy artykuł KB http://support.microsoft.com/kb/2807668/pl. Problem wiąże się z odwołaniem do grupy, której Exchange 2013 nie dodaje przy instalacji – ContentSubmitters. W artykule są podane dwa rozwiązania – edycja plików konfiguracyjnych usługi Content Indexingu na serwerze, którego dotknął problem (usunięcie wiersza dodającego rolę Content Submitters) w czterech wystąpieniach pliku WcfConfigurator.xml, który  znajduje się w katalogach:

%ExchangeInstallPath%\Bin\Search\Ceres\HostController\Data\Nodes\Fsis\NODENAME\Configuration\Local, gdzie NODENAME to odpowiednio:

 • AdminNode1
 • ContentEngineNode1
 • IndexNode1
 • InteractionEngineNode1
 • image

  Drugie rozwiązanie, mające wpływ na wszystkie serwery w DAG, zaleca utworzenie grupy ContentSubmitters w Active Directory i przypisanie jej praw dla grup administratorów i Network Service.

  Postąpiłem zgodnie z drugą ścieżką, po utworzeniu grupy wykonałem polecenia,(nie ma tego w artykule, ale kierowałem się poradą z blogu):

  Add-ADPermission -Id ContentSubmitters -User “Network Service” -AccessRights GenericAll
  Add-ADPermission -Id ContentSubmitters -User “Administrators” -AccessRights GenericAll

  image

  i po restarcie usług:

  • Microsoft Exchange Search 
  • Microsoft Exchange Search Host Controller

  kolejne sprawdzenie statusu replik baz danych pokazało dla indexów status “Healthy”. Hurra!

  Brak komentarzy: