23 października 2013

Monitorowanie stanu serwera Exchange 2013

Exchange 2013 wprowadził całkiem nowe mechanizmy monitorowania poprawnej pracy serwerów – tzw. Managed Availability. Jest to zestaw polis i reguł, które ustawicznie monitorują status poszczególnych komponentów serwera Exchange. Czasem niektóre z nich są zbyt czułe i powodują niepotrzebny niepokój administratorów (o jednym z takich fałszywych alarmów pisałem ostatnio), jednak większość testów jest bardzo pomocnych w diagnozowaniu pracy serwera. Najważniejsze są cmdlety Get-HealthReport oraz Get-ServerHealth, chociaż Get-ServiceHealth też jest pomocny. W skrócie możliwości ich wykorzystania opisuje wpis na blogu zespołu produktowego Exchange, ale warto też sięgnąć nieco głębiej.

W skrócie stan poprawności pracy usług serwera Exchange możemy sprawdzić uruchamiając cmdlet:

Get-HealthReport –Identity <ServerName>

Usług monitorowanych jest dużo (ponad 60 pozycji), więc wynik tej komendy może być niezbyt czytelny (bardzo dużo pozycji powinno mieć status ‘healthy’). Dlatego też lepiej odfiltrowaćsobie od razu wyniki, skupiając się na pozycjach o innym statusie:

get-healthreport -server srv-ex1 | where {$_.alertvalue -ne “healthy”} | ft –auto

image

Możemy również wyświetlić elementy składowe ‘niezdrowych’ usług, wymuszając wyświetlanie nieco bardziej granularne:

$test = get-healthreport -server srv-ex1 | where {$_.alertvalue -ne “healthy”}
foreach ($line in $test) {$line.entries | where {$_.alertvalue -ne “healthy”} | ft -auto}

image

Jeżeli widzimy, że jakiś serwis ma status ‘unhealthy’ możemy również użyć również użyć cmdletu Get-ServerHealth dla konkretnego Healtsetu:

Get-ServerHealth -Identity srv-ex1 -HealthSet ECP

image

lub wyświetlić rezultaty w trochę bardziej czytelny sposób:

Get-ServerHealth -Identity srv-ex1 -HealthSet ECP | ft -auto server, name, alertvalue

image

W tym momencie można zerknąć do sugerowanych w dokumentacji Management Packa dla Exchange 2013 zalecanych kroków naprawczych - Troubleshooting ECP Health Set.

Brak komentarzy: