Virtual Study

24 października 2013

Blokowanie OutlookAnywhere

Czasami spotykam się z pytaniem, czy można zablokować pracownikom dostęp do poczty po Outlook Anywhere? Zasadniczo w Exchange 2010 nie widać takiem możliwości w konsoli EMC – można tylko włączyć lub wyłączyć korzystanie z dostępu MAPI. Jednak przy okazji jednych z migracji do Exchange 2013 odkryłem, że jest taka możliwość, chociaż słabo udokumentowana. Otóż komenda set-casmailbox pozwala na zarządzanie dodatkowymi ustawieniami opcji dostępu dla różnych kanałów dostępu klienckiego – w szczególności również MAPI z wyszczególnieniem zarówno połączeń cache’owanych jak i RPC/HTTPS. Jeżeli dla skrzynki wykonamy komendę

Set-CASMailbox <id skrzynki> –MapiBlockOutlookRpcHttp $true

to zablokujemy dostęp poprzez Outlook Anywhere do konkretnej skrzynki.

image

Problem polega na tym, że w Exchange 2013 dostęp z Outlooków jest wyłącznie poprzez RPC/HTTPS, więc skrzynki z tym utawieniem po migracji nie będą mogły się połaczyć z wykorzystaniem Outlooka, nie pokazując żadnych konkretnych błędów.

Brak komentarzy: