16 października 2013

MSExchange Mailbox Replication error 1121

Wczoraj diagnozowałem uciążliwy błąd na serwerze Exchange 2013. W systemie Exchange Server 2010 i Exchange Server 2013 Mailbox Replication Service (MRS) jest odpowiedzialny za przenoszenie skrzynek, importowanie i eksportowanie danych pomiędzy bazą i plikami .pst oraz za odzyskiwanie disable’owanych i usuniętych (soft-deleted) skrzynek. Operacje przenoszenia skrzynek są definiowane przez administratora jako move requesty i wrzucane do kolejki i przetwarzane przez MRS. Po zakończeniu przenoszenia możemy ręcznie wyczyścić kolejkę zleceń, najprościej sekwencją:

Get-MoveRequest -MoveStatus Completed | Remove-MoveRequest

Jednak czasami, z różnych powodów, na serwerze pozostają śmieci, które mogą objawiać się generowaniem przez usługę MRS błędu 1121. Treść błędu może wyglądać różnie, jednak przeważnie powtarzają się w nim dwa parametry: Request GUID i Database GUID. Jeżeli wykonanie operacji:

Get-MoveRequest | Get-MoveRequestStatistics

nie pokazuje nic, czyli wg. systemu nie ma żadnych operacji przenoszenia w kolejkach, należy wtedy wykonanać następującą komendę:

Remove-MoveRequest -MoveRequestQueue 'd30f6568-2785-490e-97d5-4142a030e52c' -MailboxGuid ‘2bb0ac3e-0d79-4338-ab04-9ec728a077fe'

W powyższym poleceniu jako identyfikator kolejki wykorzystujemy pojawiający się w opisie błędu Database GUID. Błąd powinien przestać nas męczyć.

Brak komentarzy: