24 października 2013

Problem z licznikami w Exchange 2013 - MSExchange Common error 106

image

Na kilku wdrożonych ostatnio serwerach Exchange 2013 zauważyłem błąd, jak na powyższym obrazku. Błąd powtarzał się dla kilku różnych liczników wydajnościowych. Okazało się, że podobne błędy mogą pojawić się również w Exchange 2010, o czym przeczytałem na tym blogu. Najprostszym rozwiązaniem jest ponowne zarejestrowanie liczników, na podstawie plików definicji po wykonaniu kilku komend w powershellu:

add-pssnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.Setup
New-PerfCounters -definitionfilename “$exinstall\Setup\Perf\RpcClientAccessPerformanceCounters.xml”
New-PerfCounters -definitionfilename “$exinstall\Setup\Perf\AdminAuditPerfCounters.xml”
New-PerfCounters -definitionfilename “$exinstall\Setup\Perf\ResourceHealthPerformanceCounters.xml”
New-PerfCounters -definitionfilename “$exinstall\Setup\Perf\ThrottlingPerformanceCounters.xml”
New-PerfCounters -definitionfilename “$exinstall\Setup\Perf\MiddleTierStoragePerformanceCounters.xml”
New-PerfCounters -definitionfilename “$exinstall\Setup\Perf\IsMemberOfResolverPerfCounters.xml”
New-PerfCounters -definitionfilename “$exinstall\Setup\Perf\ADRecipientCachePerformanceCounters.xml”
New-PerfCounters -definitionfilename “$exinstall\Setup\Perf\ExchangeTopologyPerformanceCounters.xml”
New-PerfCounters -definitionfilename “$exinstall\Setup\Perf\ExSearchPerformanceCounters.xml”
New-PerfCounters -definitionfilename “$exinstall\Setup\Perf\ExSearchCatalogPerformanceCounters.xml”

Można również pobrać gotowy skrypcik.

Brak komentarzy: