05 sierpnia 2013

Problem z automapowaniem dodatkowych skrzynek w Outlooku

Kojarzycie, jak działa automapowanie dodatkowych skrzynek w Outlooku? Począwszy od wersji Exchange 2010 SP1, jeżeli dodajemy uprawnienia do skrzynki innym użytkownikom, automatycznie jest włączane mapowanie skrzynki, tak że w Outlooku pojawia się nam dodatkowa skrzynka. Najprościej dodać uprawnienia z konsoli graficznej (EMC w Exchange 2010 lub EAC w Exchange 2013), jednak wykorzystując PowerShell jest prawie tak samo łatwo. Jeżeli chcemy dodać koledze Jankowi pełne prawa do skrzynki np. sekretariatu, to jest to bardzo proste:

Add-MailboxPermission –Identity Sekretariat –User pepug\jankowalski –AccessRights FullAccess

Opcja automapowania ustawiana jest automatycznie i w Outlooku 2007 lub nowszym powinno zadziałać po krótkiej chwili. Jeżeli jednak tego nie chcemy (ktoś ma dostęp do kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu skrzynek i otwieranie outlooka i jego synchronizacja mogłaby trwać zbyt długo), to możemy opcję wyłączyć (ta możliwość pojawiła się w Exchange 2010 Service Pack 2):

Add-MailboxPermission –Identity Sekretariat –User pepug\jankowalski –AccessRights FullAccess –Automapping $false

Jeżeli zabieramy użytkownikowi Exchange uprawnienia do dodatkowej skrzynki, mapowanie jest automatycznie zdejmowane, jednak opcja ta niestety nie zawsze działa. I tak można dorobić się kilku folderów “widm”, które tylko niepotrzebnie generują nam błędy synchronizacji (nie można ich zamknąć z poziomu Outlooka). Żeby pozbyć się takich problemów, musimy wejść w atrybuty konta (sekretariatu, nawiązując do powyższego przykładu) i usunąć nazwę problematycznej skrzynki z listy delegatów konta (jak na poniższym rusynku):

listadelegatów

Więcej na temat automappingu w Exchange 2010 można przeczytać w artykule Neila Hobsona.

Brak komentarzy: