Virtual Study

26 grudnia 2011

Limity skalowalności Exchange

Pytania o różnego rodzaju ograniczenia na ilość obiektów w Exchange 2007 lub 2010 często do mnie trafiają – czy to na szkoleniach, u klientów czy też mailowo. Ciekawy arkusz jest przez zespół Exchange aktualizowany na stronie Galerii Technet - Exchange Scale Limitations Spreadsheet. Warto zajrzeć planując swoją infrastrukturę.

Brak komentarzy: