Virtual Study

12 grudnia 2011

Instalacja SP2 do Exchange 2010

W ten weekend zaktualizowałem kilka serwerów do wersji Service Pack 2. Przeważnie nie ma z tym problemów, ale należy pamiętać o kilku kwestiach:

  • Service Pack ma dodatkowe wymaganie na moduł IIS6 WMI Compatibility, który trzeba zainstalować przed rozpoczęciem,
  • agenci SCOM-a, Backup Execa, czy też innych aplikacji integrujących się z Exchange muszą zostać zastopowani, podobnie oprogramowanie antywirusowe,
  • w przypadku Forefront Protection for Exchange 2010 Microsoft zaleca aktualizację produktu do najnowszej paczki poprawek przed instalacją Service Packa, no a potem oczywiście zastopowanie usług Forefront przed rozpoczęciem upgrade’u.

Oczywiście zawsze należy pamiętać o kopii zapasowej serwera przed wykonaniem aktualizacji.

Na ciekawy błąd natrafiłem przy jednym z serwerów – w przypadku zdefiniowania na poziomie domeny polisy wymuszającej sposób wykonywania skryptów (niezależnie od tego, czy to będzie Restricted, RemoteSigned czy Unrestricted), instalacja ServicePacka kończy się błędem:

The following error was generated when "$error.Clear();   & $RoleBinPath\ServiceControl.ps1 EnableServices Critical  " was run: "AuthorizationManager check failed.".

Jak sięokazuje, błąd ten występował już wcześniej i wynika z nieprawidłowego działania skryptu instalacyjnego w przypadku istnienia polis domenowych nakładanych na sposób wykonywania skryptów – usługa WMI jest przez setup disable’owana, co uniemożliwia wykonanie części niskopoziomowych skryptów, korzystających z WMI. Problem i jego obejście (bo trudno to nazwać rozwiązaniem) został opisany w artykule http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;981474 . Na szczęście dotyczy tylko niewielkiej grupy organizacji pocztowych.

Brak komentarzy: