Virtual Study

21 grudnia 2011

Usuwanie atrybutów OCS z obiektów Active Directory

Czasem wdrażając Lynca można natknąć się na problem – LDAP search pokazuje użytkowników przypisanych do nieznanej puli, konsola LSCP nie pozwala ich dodać do puli Lyncowej ani wyczyścić atrybutów. Może to być związane z usuniętą w przeszłości pulą OCS, po której zostały atrybuty we właściwościach użytkowników. Można to usunąć ręcznie, jeżeli problem dotyczy kilku obiektów, jak pokazano tutaj, można dla większej ilości kont napisać skrypt lub np. użyć nieśmiertelnego narzędzia ADModify.Net. Skorzystałem z prostego mechanizmu – odfiltrowania obiektów na podstawie custom LDAP query, z wykorzystaniem wyrażenia:

(&(objectClass=User)(msRTCSIP-PrimaryHomeServer=CN=LC Services,CN=Microsoft,CN=SERWER,CN=Pools,CN=RTC Service,CN=Microsoft,CN=System,DC=pepug,DC=org))

Oczywiście nazwę domeny oraz serwera w powyższym stringu należy podać z własnej organizacji. Następnie po znalezieniu przez zapytanie “felernych” kont zaznaczamy je i przechodzimy dalej. Wybieramy zakładkę Custom i znaznaczamy jak na poniższym rysunku:

image

Po kliknięciu Go!, atrybut zostanie dla wszystkich obiektów wyczyszczony. Teraz możemy już z poziomu Lync Server Control Panelu lub Shella przenieść użytkowników do wybranej puli Lyncowej.

Brak komentarzy: