Virtual Study

24 listopada 2010

Podłączanie plików vhd w Windows 2008

Pracując z Windows 7 i Windows Server 2008 R2 przyzwyczaiłem się już do możliwości podłączania plików vhd, jako osobnych dysków. Jest to bardzo wygodne, np. gdy chcę zajrzeć do danych backupowych lub testowej maszyny wirtualnej, przygotowując się do prowadzenia szkolenia. Ostatnio musiałem zajrzeć do backupu na Windows 2008, gdzie niestety nie ma takiej funkcjonalności. Jednak okazało się to również bardzo proste. W tym celu wystarczy pobrać Virtual Server 2005 R2 i zainstalować jeden z modułów:

1. Uruchamiamy instalację i przechodzimy do ekranu Setup Type.

2. Wybieramy opcję Custom (jak widać na rysunku).

clip_image001

3. Kikamy Next.

4. Z dostępnych funkcji okna Custom Setup, wyłączamy wszystkie OPRÓCZ VHD Mount.

clip_image002

5. Klikamy Next.

6. Klikamy Install.

Mamy już zainstalowany moduł do montowania plików vhd.

Procedura podłączania pliku vhd (będę podłączał plik backup z poprzedniego miesiąca):

  1. Jeżeli wybraliśmy domyślną lokalizację to uruchamiamy cmd.exe i przechodzimy do katalogu C:\Program Files\Microsoft Virtual Server\Vhdmount.
  2. Uruchamiamy komendę vhdmount /p /f [path to vhd file]

Pzykładowa składnia: vhdmount /p /f "F:\WindowsImageBackup\SERWER\Backup 2010-10-18 213150\0a496b7b-6d26-11dc-852c-806e6f6e6963.vhd"

Po chwili dysk powinien zostać podłączony. Jeżeli nie zobaczymy nowego dysku, powinniśmy uruchomić Server Managera, wejść w zarządzanie dyskami i sprawdzić, czy nie trzeba zainicjalizować nowego dysku w systemie.

W celu odłączenia dysku vhd od systemu:

  1. Jeżeli wybraliśmy domyślną lokalizację to uruchamiamy cmd.exe i przechodzimy do katalogu C:\Program Files\Microsoft Virtual Server\Vhdmount.
  2. Podajemy komendę vhdmount /u [path to vhd file]

Odłączenie dysku z poprzedniego przykładu: vhdmount /u "F:\WindowsImageBackup\ SERWER\Backup 2010-10-18 213150\0a496b7b-6d26-11dc-852c-806e6f6e6963.vhd"

Plik zostanie odłączony.

Brak komentarzy: