Virtual Study

18 listopada 2010

Exchange white space

Ile mamy wolnego miejsca w bazie skrzynkowej? Czy warto włączać defragmentację offline’ową? Często administratorzy Exchange stawiają sobie to pytanie. W poprzednich wersjach systemu Exchange w nocy przeprowadzał porządkowanie bazy danych i na koniec procesu generował zdarzenie 1221:

Event Type:  Information
Event Source: MSExchangeIS Mailbox Store
Event Category: General 
Event ID: 1221
Date:  11/11/2010
Time: 18:26:21
User:  N/A
Computer: EXCH-SRV
Description: The database "First Storage Group\Mailbox Store (EXCH-SRV)" has 420.8 megabytes of free space after online defragmentation has terminated.

Patrzyliśmy do application event loga albo wyciągaliśmy zdarzenie w inny sposób i mieliśmy jasność. Co bardziej leniwi mogli skorzystać ze skryptów, które generowały raport dla wszystkich baz w Exchange Management Shellu lub pokazywały wolny obszar w postaci graficznej.

Ale w normalnej konfiguracji Exchange 2010 zdarzenie 1221 nie jest generowane – baza jest porządkowana w trybie ciągłym. Ale oczywiście można spytać Exchange Winking smile. Zamiast skryptu w Exchange 2010 wystarczy prosty one-liner:

Get-MailboxDatabase –Status | Select Name,AvailableNewMailboxSpace

image

Oczywiście dla kilku serwerów skrzynkowych dobrze jeszcze w wybrać nazwę serwera (do selecta dodać kolumnę Server).

Brak komentarzy: