Virtual Study

29 czerwca 2016

Włączenie wszystkich usług potrzebnych do pracy Exchange

Czasem instalacja nowego Cummulative Update'u lub poprawki bezpieczeństwa dla Exchange kończy się błędem, a nawet co gorsza kończy się poprawnie, lecz z jakiś powodów program instalacyjny nie przywróci poprawnego statusu wszystkich niezbędnych do poprawnego działania usług Exchange. Jako człowiek leniwy napisałem sobie krótki skrypcik, który co prawda nie ma rozbudowanej logiki, ale po prostu zmienia status usług Exchange, które powinny mieć ustawiony typ startu jako automatyczny na poprawną wartość. Skrypt uwzględnia usługi z wersji Exchange 2016 CU, działa również dla serwera Exchange 2013 z dowolnym CU.
#
# Script to change Echange Services Startup Type to proper value
#

# Start WMI as it was disabled
Set-Service Winmgmt -Startup Automatic # WMI was disabled
Set-Service Winmgmt -Status Running # WMI needs to be started


# Start IIS as it was disabled
Set-Service W3SVC -StartupType Automatic 
Set-Service IISADMIN -StartupType Automatic

# Start other services that were disabled during update
Set-Service RemoteRegistry -StartupType Automatic
Set-Service AppIDSvc -StartupType Automatic
Set-Service Pla -StartupType Automatic

# Exchange 2013 
set-service MSExchangeADTopology -StartupType Automatic
set-service MSExchangeAntispamUpdate -StartupType Automatic
set-service MSExchangeDagMgmt -StartupType Automatic
set-service MSExchangeDelivery -StartupType Automatic
set-service MSExchangeDiagnostics -StartupType Automatic
set-service MSExchangeEdgeSync -StartupType Automatic
set-service MSExchangeFastSearch -StartupType Automatic
set-service MSExchangeFrontEndTransport -StartupType Automatic
set-service MSExchangeHM -StartupType Automatic
set-service MSExchangeImap4 -StartupType Automatic
set-service MSExchangeIMAP4BE -StartupType Automatic
set-service MSExchangeIS -StartupType Automatic
set-service MSExchangeMailboxAssistants -StartupType Automatic
set-service MSExchangeMailboxReplication -StartupType Automatic
set-service MSExchangePop3 -StartupType Manual
set-service MSExchangePOP3BE -StartupType Manual
set-service MSExchangeRepl -StartupType Automatic
set-service MSExchangeRPC -StartupType Automatic
set-service MSExchangeServiceHost -StartupType Automatic
set-service MSExchangeSubmission -StartupType Automatic
set-service MSExchangeThrottling -StartupType Automatic
set-service MSExchangeTransport -StartupType Automatic
set-service MSExchangeTransportLogSearch -StartupType Automatic
set-service MSExchangeUM -StartupType Automatic
set-service MSExchangeUMCR -StartupType Automatic
set-service HostControllerService -StartupType Automatic
set-service FMS -StartupType Automatic
set-service wsbexchange -StartupType Manual
# Exchange 2016
set-service MSExchangeNotificationsBroker -StartupType Manual
set-service MSExchangeCompliance -StartupType Automatic
set-service MSComplianceAudit -StartupType Automatic
set-service MSExchangeHMRecovery -StartupType Automatic
#
# end of script
#

Brak komentarzy: