Virtual Study

27 czerwca 2016

Federacja Skype for Business i Skype

Jakiś czas temu pisałem o konfiguracji federacji Lynca 2013 i Skype. Od ponad roku przede wszystkim wdrażam SfB, więc dobrze byłoby pokazać różnice również na blogu.
W zasadzie zasada działania i kroki przygotowawcze wyglądają podobnie jak w przypadku Lynca 2013. Jeżeli mamy tenanta O365, to wystarczy zaznaczyć jeden checkbox. Jeżeli jednak korzystamy z wersji on-premises, to mamy trochę więcej kroków do wykonania. Również z formalnego punktu widzenia należy zacząć od wejścia na stronę https://pic.lync.com.Po zalogowaniu się kontem Microsoft Id, powiązanym z umową wolumenową, wskazać numer umowy licencyjnej, w ramach której kupione są licencje na Skype for Business, następnie wskazać domenę sip-ową i serwer Edge, poprzez który wystawiona jest federacja.Od czasów Lynca proces trochę się usprawnił i aktywacja federacji trwa teraz kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkanaście minut.


Po stronie serwerów Skype for Business trzeba przede wszystkim włączyć w Topology Builderze federację i dodatkową opcję, której nie było w Lyncu 2013 - wyszukiwanie w katalogu globalnym Skype.

Kolejne kroki to ponowna definicja publicznego dostawcy dla Skype:
Remove-CsPublicProvider -Identity Skype
New-CsPublicProvider -Identity Skype -ProxyFqdn federation.messenger.msn.com -IconUrl https://images.edge.messenger.live.com/Messenger_16x16.png -NameDecorationRoutingDomain msn.com -NameDecorationExcludedDomainList "msn.com,outlook.com,live.com,hotmail.com" -VerificationLevel UseSourceVerification -Enabled $true -EnableSkypeIdRouting $true -EnableSkypeDirectorySearch $true
Dobrze jest również dodatkowo włączyć w polisie dostępu zewnętrznego obsługi audio/video:
Set-CsExternalAccessPolicy -Identity -EnablePublicCloudAudioVideoAccess $true -EnableOutsideAccess $true
Po chwili w kliencie Skype kiedy zaczniemy wyszukiwać kontakt pokaże się dodatkowa zakładka - katalog Skype


Brak komentarzy: