30 czerwca 2016

Czerwcowe poprawki dla Skype for Business 2015

Dwa dni temu trochę po cichu pojawiła się trzecia paczka poprawek dla Skype for Business 2015. Oprócz usunięcia kilku błędów, pojawiło się w niej  kilka istotnych uzupełnień funkcjonalnych:
Video Based Screen Sharing (VBSS) to ważna zmiana funkcjonalna, poprawiająca wydajność i optymalizująca połączenia udostępniające pulpit, poprzez zmianę typu połączenia z RDP. VBSS pojawił się już kilka miesięcy temu w kliencie Skype for Business 2016 (od wersji 16.0.6330.1000), jednak działał tylko w połączeniach bezpośrednich pomiędzy takimi klientami. Teraz stało się to możliwe również w połączeniach konferencyjnych poprzez serwer SfB. Po zainstalowaniu poprawki na wszystkich serwerach z funkcjonalnością konferencyjną (ASMCU) we własciwościach polisy konferencyjnej pojawia się nowa pozycja - Application Sharing Mode, jak widać na ponizszym rysunku.Domyślnie włączona jest opcja VBSS (VideoWithFalllback), ale możemy to zmienić:
Set-CsConferencingPolicy -ApplicationSharingMode RDP


Możliwość wykorzystania dodatkowych numerów alarmowych pewnie nie będzie w Polsce specjalnie popularna, więc nie będę się rozwodził, ale na pewno rozszerzenie polisy głosowej o opcję zajętości jest pożyteczne.  Użytkownicy mają do dyspozycji dwie opcje:
  • Busy on Busy
  • Voicemail on Busy
Czyli albo kiedy rozmawiamy nowa rozmowa jest odrzucana z sygnałem zajętości, albo jest przerzucana na pocztę głosową. Planowanie i konfiguracja tej funkcjonalności jest dokładnie opisane w dokumentacji produktu. Funkcjonalność offline message pozwala nam wysłać wiadomość do kontaktu, który chwilowo nie jest dostępny. Zamiast komunikatu błędu, że kontakt jest niedostępny, otrzymamy informację o fakcie, że kontakt jest offline, jednak gdy nasz kontakt się pojawi przy komputerze dostanie informację o przegapionych konwersacjach. Jest to realizowane z wykorzystaniem EWS, wykorzystując dostarczanie informacji do skrzynki Exchange użytkownika. Funkcjonalność oprócz serwera zaktualizowanego do CU3 (opcja offline message włączona w CU3 domyślnie) wymaga również odpowiedniej aktualizacji po stronie klienta:
  • Click-to-Run
    • FRDC: 16.0.6965.2055 i nowsze
    • DC: 16.0.6741.2048 i nowsze
    • FRCC/CC: 16.0.7070.2013 i nowsze
  • MSI: 16.0.4401.1000 (Lipcowa paczka poprawek PU)
Funkcjonalność możemy oczywiście wyłączyć, zgodnie z opisem w dokumentacji poprzez wykonanie komendy:
Set-CsImConfiguration -EnableOfflineIM $False

Brak komentarzy: