05 marca 2014

Exchange 2013 Service Pack 1

W zeszłym tygodniu opublikowano Service Pack 1 do Exchange 2013 (zgodnie z planem aktualizacji określany również symbolem CU4). Był on długo i drobiazgowo testowany przez użytkowników programu TAP I MVP (cięzko mi policzyć ile razy aktualizowałem kolejne wersje beta w labie). Wyczerpujący artykuł na temat wprowadzonych zmian znalazł się na blogu zespołu produktowego, ja jednak mimo wszystko chciałem pokazać kilka opcji, które wg. mnie są interesujące.

Jedną z najciekawszych wprowadzonych zmian jest na pewno danie administratorom możliwości podglądu, jakie polecenia PowerShell są wykonywane przez serwer, w trakcie zarządzania poprzez interface webowy (Exchange Admin Center). Po kliknięciu w menu pomocy w pozycję “Show command logging” (w polskiej wersji interface “Pokaż rejestrowanie poleceń”), jak widać na poniższym rysunku:

image

Po kliknięciu w tą pozycję, otwiera się osobne okno, w którym pokazywane są kolejne cmdlety, odpowiadające opcjom, które wybieramy w konsoli administracyjnej:

image

Opcja ta przyda się mniej doświadczonym administratorom do zapoznania się z bogatym zestawem komend Exchange, a czasem również tym bardziej doświadczonym, bo czasami działanie kreatorów pozostawia sporo wątpliwości, co tak naprawdę w systemie się dzieje.

Kolejnym ważnym aspektem jest wprowadzenie nowego protokołu komunikacyjnego MAPI-HTTP. Z punktu widzenia otwieranych portów nic to nie zmienia (również wykorzystywany jest port TCP 443), jednak upraszcza to komunikację pomiędzy klientem i serwerem oraz ułatwia ewentualny troubleshooting. Bardzo ciekawie różnice pomiędzy RPC over HTTP oraz MAPI over HTTP opisał na blogu polskich PFE Krzysiek Kubicki.

Wprowadzenie roli Edge w zasadzie nic nowego nie wniosło (poza możliwością wykorzystania tego samego pakietu instalacyjnego dla wszystkich ról serwerowych Exchange), na pewno pozytywną cechą SP1 jest za to wsparcie dla systemu Windows 2012 R2.

Mi jednak najwięcej satysfakcji dało uwzględnienie mojej pracy i sugestii dotyczących uzupełnienia informacji wykorzystywanych przy tworzeniu polis DLP o pięć dodatkowych typów klasyfikacji danych – z czego trzy związane z Polską (wszystkie trzy zgłoszone do Microsoftu, opisane i udokumentowane przeze mnie). Powinno to pozwolić polskim firmom lepiej wykorzystać możliwości, jakie daje ta funkcjonalność Exchange 2013 – więcej informacji o zmianach, dotyczących DLP w Servie Packu 1 znajdziecie w artykule na blogu zespołu produktowego.

image

Instalując Service Pack 1 nie zapominajmy o pakiecie językowym dla funkcji głosowych (niestety, jeżeli był zainstalowany wcześniej, starsza wersja musi zostać odinstalowana przed instalacją SP1, a dopiero na końcu instalujemy nową wersję polskiego pakietu językowego Exchange 2013 SP1 UM Language Pack.

Brak komentarzy: