26 marca 2014

Publiczne certyfikaty dla Lync Servera

Dawno nie zaglądałem do artykułu http://support.microsoft.com/kb/929395/en-us, który wymienia urzędy certyfikacyjne, które są zalecane dla usług Unified Communications. Przez bardzo długi czas były na liście dostępne tylko 3 certyfikaty (z chwilowym pobytem urzędu GoDaddy), ale jak widać w aktualizacji dokumentu z września 2013, urzędów jest teraz aż osiem. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza pod kątem problemów z konfiguracją wymaganego do publikacji prezentacji powerpointowych certyfikatu dla serwera Office Web App Server (nie działa poprawnie z certyfikatem wiildcardowym), więc optymalne jest użycie na serwerze WAS certyfikatu z urzędu wewnętrznego, schowanie serwera WAS za Reverse Proxy (np. sprzętowym Load Balancerem) i tam opublikowanie certyfikatu zawierającego wszystkie nazwy, zalecane przez Microsoft w dokumentacji - Request and Configure a Certificate for Your Reverse HTTP Proxy.

Zalecane przez Microsoft dla serwerów Lync urzędy certyfikacyjne :

Brak komentarzy: