06 marca 2013

Lutowe aktualizacje dla Lync Server 2013

W końcu pojawiły się poprawki dla Lync Servera 2013, można je pobrać i zainstalować osobno lub jak w przypadku Lync Servera 2010 uruchomić LyncServerUpdateInstaller.exe, co znacznie ułatwia proces instalacji. Po zainstalowaniu należy dodatkowo odświeżyć strukturę baz danych serwera. Dla wersji Standard będzie to jedna prosta operacja:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN –Verbose

Dla serwerów Enterprise, w zależności od konfiguracji wykorzystywanego SQL może to być bardziej skomplikowane. Szczegóły w artykule KB 2809243 - Updates for Lync Server 2013.

Dodatkowo Microsoft opublikował wiele narzędzi dodatkowych, których niektórym mogło brakować – Resource Kit, Planning Tool, SDK, i kilka innych:

Pojawiła się również polska wersja aplikacji klienckich w wersji Basic 32 bity i 64 bity oraz VDI w języku polskim (również 32 bity i 64 bity).

Brak komentarzy: