07 marca 2013

Konfigurowanie ustawień sesji RDP w Remote Desktop Services 2012

Ładnych kilka miesięcy minęło od premiery Windows 2012, a dokumentacja do niektórych opcji niestety nadal nie jest zbyt jasno napisana. Zarządzanie i konfiguracja usług RDS realizowane jest poprzez specjalną konsolkę w Server Managerze – Remote Desktop Management Services (RDMS) znacznie różni się od konsol MMC dostępnych w Windows 2008 i 2008R2, jak widać na poniższym rysunku.

RDS-console

Część zadań realizuje się prościej (kreatory to konfigurowania serwerów w farmie, kreatory publikowania aplikacji). Jednak jak wykonać bardziej zaawansowane zadania? Oczywiście w powłoce PowerShell Uśmiech.

Jednym ze standardowych ćwiczeń na szkoleniu z Remote Desktop Services jest skonfigurowanie aplikacji, do wyświetlenia na dwóch monitorach. W tym celu trzeba pliku z definicją parametrów połączenia (.rdp), w dowolnym edytorze dodać linię o wartości

span monitors:i:1

W Windows 2008R2 można również wejść w zakładkę Custom RDP Settings ustawień wdrożeniowych RemoteApp i wpisać potrzebne właściwości w kolejnych wierszach pola edycyjnego:

CustomRDPSettings

W Windows 2012 zamiast tego możemy użyć komendy Set-RDSessionCollectionConfiguration. W tym celu musimy jednak uruchomić PowerShella w trybie administratora i zaimportować moduł RemoteDesktopService. Żeby dla kolekcji aplikacji ustawić rozciąganie aplikacji na dwa monitory musimy użyć komendy w postaci:

Set-RDSessionCollectionConfiguration -CollectionName app1-col -CustomRdpProperty "span monitors:i:1"

Jednak ponowne użycie tej komendy z inną opcją, zamaże poprzedni wpis – trzeba użyć wszystkich niestandardowych atrybutów jednocześnie, oddzielając je znacznikiem `n. Jeżeli zatem chcemy dodać parametr, pozwalający na mapowanie do środowiska zdalnej sesji tylko lokalne dyski C: i E: musimy wykonać komendę:

Set-RDSessionCollectionConfiguration –CollectionName app1-col "drivestoredirect:s:C:;E:; `n span monitor:i:1"

Więcej informacji, jakie opcje można skonfigurować w ten sposób można znaleźć tutaj - RDP Settings for Remote Desktop Services in Windows Server 2008 R2. Co ciekawe, opcji pozwalającej mapować w sesji tylko wybrane dyski, na powyższej liście nie ma. Ustawienia dla RDS w Windows 2012 nie zostały jeszcze opublikowane, ale te z Windows 2008R2 działają. Lista cmdletów do zarządzania RDS w Windows 2012 opisana jest, niestety dość ogólnie w dokumentacji na stronie Technet.

Brak komentarzy: