Virtual Study

08 marca 2012

Log Parser Studio

Na blogu produktowym Exchange pojawiło się nowe narzędzie wraz z opisem stosowania – Log Parser Studio. Dla administratorów, którzy do diagnostyki nie tylko Exchange używali Log Parsera 2.2, który bardzo dobrze analizuje logi serwera, ale jako narzędzie linii komend nie dla każdego jest oczywisty w działaniu, graficzny interface administracyjny na pewno jest długo oczekiwanym dodatkiem, uzupełniającym Log Parser. Co prawda pojawiały się różne nakładki graficzne już wcześniej, ale wydaje mi się, że Log Parser Studio jest z nich najlepszy.

Brak komentarzy: