Virtual Study

11 marca 2012

Dual boot Windows 8 Server z pliku VHD

Ściągnąłem sobie tydzień temu instalkę Bety Servera 8 i zainstalowałem sobie jako maszynę wirtualną, ale nie bardzo mogłem nim się pobawić z braku czasu. Na swoim notebooku mam już dwie instancje systemu, więc nie miałem wolnej partycji na instalację kolejnego systemu. Ale od czego jest możliwość bootowania z pliku vhd? Procedura przygotowania maszyny jest bardzo prosta:

 1. Tworzymy na dowolnym dysku katalog dla pliku vhd – np. C:\VHD
 2. Montujemy obraz Windows 8 ISO lub np. 7zipem otwieramy plik
 3. Znajdujemy obraz instalacyjny \sources\install.wim i kopiujemy do utworzonego katalogu C:\VHD
 4. Pobieramy skrypt Install-WindowsImage.ps1 i kopiujemy do tego samego katalogu C:\VHD
 5. Tworzymy dysk VHD przy pomocy narzędzia diskpart:
 • > diskpart
 • > create vdisk file=”[drive]:\vhd\winsrv8.vhd” maximum=40000 type=FIXED # może być również EXPANDABLE
 • > select vdisk file=”[drive]:\vhd\winsrv8.vhd”
 • > attach vdisk
 • > create partition primary
 • > assign letter=W   #dowolna, anulujemy okienko z prośbą o sformatowanie dysku, zrobimy to z diskparta
 • > format quick fs=ntfs label=WINSRV8
 • > exit

Teraz wykorzystujemy skrypt pobrany w pkt. 4 do instalacji systemu na dysku. Odpalamy powłokę PowerShell, a następnie sprawdzamy, czy możemy uruchomić skrypt pobrany z internetu (Execution policy musimy mieć ustawione na unrestricted, co nie jest domyślnym ustawieniem):

PS> set-executionpolicy unrestricted

Teraz sprawdzamy ile możliwości mamy do wyboru przy instalacji, a następnie wybieramy (ja wybrałem opcję czwartą – wersję Datacenter z GUI)

 image

PS> .\Install-WindowsImage.ps1 –WIM C:\vhd\install.wim

PS> .\Install-WindowsImage.ps1 –WIM C:\vhd\install.wim –Apply –Index 1 –Destination W:

W zależności od typu dysku instalacja może trwać od minuty (SSD) do 15 minut (SATA 5400). U mnie trwała 9 minut.

Kolejnym krokiem jest dodanie opcji bootowania z pliku vhd:

> bcdboot w:\windows

Po wykonaniu komendy sprawdzamy, czy pojawiła się kolejna opcja

> bcdedit /v

image

Jeżeli chcemy, żeby serwer Windows 8 miał właczoną wirtualizację musimy dodać dodatkowo opcję startową hypervisorlaunchtype auto dla odpowiedniej instancji systemu:

 • Zapisujemy GUID instancji Windows 8 wyświetlonej przez bcdedit /v
 • Na wszelki wypadek robimy kopię 
 • > bcdedit /export “\temp\bcdbackup”
 • Dodajemy parametr startowy:
 • > bcdedit /set {56fc47d3-e81c-11e0-85bc-db143fec39f8} hypervisorlaunchtype auto

I gotowe.

Na podstawie postu na blogu hyper-v.nu.

Brak komentarzy: