Virtual Study

06 października 2011

Grupy dystrybucyjne w Exchange 2010

Po zainstalowaniu w naszej organizacji pocztowej serwera Exchange 2010 (niezależnie od tego, czy mieliśmy organizację w wersji 2003 czy 2007) możemy zauważyć, że jedna z zakładek właściwości grupy dystrybucyjnej jest wyszarzona, jak na poniższym rysunku:

image

Związane jest to ze zmianą funkcjonalności grup, która weszła właśnie w wersji 2010 (grupy otwarte i zamknięte i możliwość samodzielnego zapisywania się do grup). Żeby w pełni zarządzać grupą, należy zaktualizować ją do wersji 2010. Nie jest to zbyt obszernie opisane w dokumentacji do Exchange, ale wystarczy wykonać komendę (oczywiście w Management Shellu):

Get-DistributionGroup –ID "DistributionGroupName" | Set-DistributionGroup –ForceUpgrade

Dla wszystkich grup można to zrealizować korzystając z potoku:

Get-DistributionGroup –ResultSize Unlimited | Set-DistributionGroup –ForceUpgrade

Oczywiście od tego momentu nie będziemy już mogli edytować właściwości grupy korzystając z narzędzi Exchange 2007 lub 2003 (a przynajmniej nie powinniśmy).

Innym problem, na który możemy się natknąć po aktualizacji środowiska jest zablokowanie użytkownikowi zdefiniowanemu jako manager grupy możliwości edycji listy członków grupy. Wiąże się to ze zmianą modelu zarządzania uprawnieniami (RBAC) w Exchange 2010. W tym celu w modelu uprawnień pojawiła się rola zarządzająca MyDistributionGroups, która właśnie umożliwia użytkownikowi, dodanemu jako manager grupy modyfikować jej właściwości. Najszybciej rozwiążemy ten problem, dodając rolę do domyślnej polisy z management shellla:

New-ManagementRoleAssignment -Role MyDistributionGroups -Policy "Default Role Assignment Policy"

Możemy to również zrealizować z konsoli ECP, ale na pewno wymaga to wielu dodatkowych kroków. Ciekawy artykuł na ten temat opublikował Mike Pfeiffer. Teraz już zarządzanie grupami dystrybucyjnymi nie powinno przysporzyć więcej problemów.

Brak komentarzy: