29 października 2018

Załączniki w mailach na iPhone

Dzisiaj natrafiłem na ciekawy problem, związany z wysyłaniem maili z iPhone. Nawet dodanie niewielkiego załącznika do maila powodowało przy próbie wysyłki okna z błędem:
"The message was rejected by the server because it is too large".
Nowa wersja IOS (12.0.1), Exchange 2016 CU11, czyli środowisko powinno być OK, ale błąd występował. Analogiczny błąd można było spotkać kilka lat temu na Exchange 2010 przy połączeniach z telefonów z IOS 7. Wtedy rozwiązaniem było dodanie do ustawień IIS w sekcji konfiguracyjnej system.webServer/serverRuntime wirtualnego katalogu Microsoft-Server-ActiveSync parametru uploadReadAheadSize:"20971520" (rysunek poniżej).

Jak się okazało po restarcie IIS, tym razem ta zmiana również rozwiązała problem.

Brak komentarzy: