02 listopada 2018

Problemy przy migracji kontaktów Skype for Business

Jednym z bardziej uciążliwych zagadnień, na które można się natknąć w trakcie migracji użytkowników Skype for Business do usług online jest kwestia kontaktów. Starsze wersje systemów Lync i SfB 2015 w środowiskach z Exchange 2010 lub starszych przechowują kontakty użytkownika w bazie SQL, synchronizując je z lokalnym klientem. Dzięki temu użytkownik logując się do Skype for Business na innym komputerze lub urządzeniu mobilnym ma od razu dostępną listę swoich kontaktów. Serwery Exchange 2013 i nowsze korzystają z funkcjonalności Unified Contact Store (UCS), która przechowuje kontakty użytkownika SfB w jego skrzynce pocztowej, co ma swoje zalety, jednak w przypadku migracji do Office 365 bywa uciążliwe. Dlaczego? Niestety przeniesienie skrzynki użytkownika do Office 365, lub dodanie jej tam od nowa powoduje brak możliwości skopiowania kontaktów w trakcie migracji użytkownika - w rezultacie dostajemy błąd - migracja użytkownika jest nieudana. W takim przypadku powinniśmy przeprowadzić operację rollbacku - czyli wycofania się z funkcjonalności Unified Contact Store.
Jak to zrobić? Najlepiej zacząć od utworzenia polisy, która ma wyłączony UCS, przypisać taką polisę użytkownikowi, a następnie wykonać rollback.
New-CsUserServicesPolicy -Identity "NoUnifiedContactStore" -UcsAllowed $false
Grant-CsUserServicesPolicy -Identity "Konrad Sagala" -PolicyName NoUnifiedContactStore
Invoke-CsUcsRollback -Identity "Konrad Sagala"
W ten sposób, użytkownik po przełączeniu zarządzania kontaktami na sposób klasyczny nie dostanie ponownego żądania migracji kontaktów do UCS i jego kontakty będą prechowywane w SQL.
Niestety, w sytuacji gdy skrzynka jest już w Online, operacja taka nie jest możliwa w sposób standardowy. Narzędzia Microsoftowe nie potrafią zmigrować kontaktów ze skrzynki online do bazy lokalnego SfB. Musimy wykonać operację rollbacku w trybie wymuszonym:
Invoke-CsUcsRollback -Identity "Konrad Sagala" -force
Taka operacja jednak usunie nam wszystkie kontakty Skype for Business.
Jak się przed tym uchronić? Jeżeli korzystamy z UCS na lokalnym serwerze, to powinniśmy najpierw zmigrować do chmury użytkownika w SfB, a dopiero później jego skrzynkę. Jeżeli jednak skrzynka jest już w chmurze, to z pomocą przychodzi nam skrypt Michaela LaMontagne udostępniony w galerii Technet Invoke-SFBContacts, który pozwala w wygodny sposób eksportować i importować  kontakty https://gallery.technet.microsoft.com/lync/Invoke-SFBContacts-3b3ad2ef.
Warto dodać również, że opcja importu kontaktów ze Skype  for Business do Teams również nie obsługuje jeszcze UCS.

Brak komentarzy: