15 czerwca 2014

Kemp Load Master – niestandardowy ekran logowania

Aktualizacja:

Zauważyłem, że Kemp nieco zaktualizował szablon oraz dokumentację do niego. Zaktaulizowałem linki w artykule.

Od kilku wersji w firmware load balancerów Kempa z opcją ESP (Edge Security Pack) jest dostępna opcja dodawania niestandardowego zestawu graficznego dla logowania typu formularzowego (Form Based Authentication). Niestety nie była ona opisana, co utrudniało wykorzystanie w praktyce takiej opcji. Niedawno jednak pojawił się opis konfiguracji - https://support.kemptechnologies.com/hc/en-us/articles/203126599-Custom-Authentication-Form i przykładowa paczka z zawartością strony webowej formularza - https://kemptechnologies.com/files/assets/tools/SSOImageSet.zip.
W ramach przetestowania możliwości pobrałem paczkę i po rozpakowaniu okazało się, że zawiera folder z dwoma plikami html, plikiem stylów, elementami graficznymi i krótkim javascriptem. Lista plików zawarta jest w pliku manifestu.
image
Zmieniłem nazwę rozpakowanego folderu na IMAGESETNAME_ENG, a następnie skopiowałem cały folder pod inną nazwą (IMAGESETNAME_PL). Następnie w ramach testu przetłumaczyłem napisy, znajdujące się w treści pliku lm_initial.html, zarówno te występujące w oknie formularza, jak i komunikaty błędów, pojawiających się np. po niepoprawnym wpisaniu nazwy użytkownika). Oba foldery ponownie spakowałem 7zipem do formatu tar, i tak utworzoną paczkę mogłem zaimportować na Load Balancer, jak widać na poniższym rysunku.
image
Ważne jest, żeby do pliku tar przenieść nie pojedyncze pliku, czy folder, ale drzewo folderów począwszy od poziomu imagesets:
imagesets//
                //
Jak widać na kolejnym obrazku, oba foldery, spakowane do paczki pojawiły się jako osobne zestawy graficzne, o nazwach identycznych jak nazwy folderów.
image
Teraz tylko wystarczy w ustawieniach wirtualnego serwisu, dla którego mamy włączony ESP z typem uwierzytelnienia FBA wybrać jeden z zaimportowanych zestawów i gotowe.
image
Przy próbie logowania do OWA pojawi się nam zaimportowany przed chwilą zestaw graficzny.
image
Oczywiście można dodać logo swojej firmy, oraz zmienić kolorystykę i inne elementy graficzne, ale to wymaga trochę więcej pracy i zmysłu estetycznego.
Uwaga dla osób, które nie czytają dokumentacji, a chciały przeczytać ten artykuł do końca. Nazwa pliku z logo musi być wyszczególniona w pliku MANIFEST (widocznym na pierwszym obrazku), który zawiera listę wszystkich plików w ramach pakietu. Umieszczając odnośnik do niej w pliku lm_initial.html użyjmy taga .

Brak komentarzy: