24 stycznia 2014

Kemp Load Master dla Azure – nowa odsłona

Kiedy na konferencji preMTS prezentowałem publikację farmy serwerów Exchange działającej w Azure przez bezpłatny load balancer Kemp LoadMaster for Azure byłem zadowolony. Wszystko działało dobrze. Instrukcja wdrożenia jest prosta i przejrzysta, (są nawet filmiki video dla opornych). Jednakże czas, potrzebny do pobrania obrazu dysku vhd z LoadMasterem, a następnie załadowania go do Azura był bardzo długi.Jednakże, kiedy ostatnio chciałem zaktualizować firmware, dowiedziałem się, że dużo szybciej można przeprowadzić wdrożenie korzystając z biblioteki obrazów VMDepot, gdzie Bhagrav Shukla wrzucił obraz maszyny z aktualną wersją firmware. Ścieżka ta jak na razie nie jest opisana w dokumentacji Kempa, więc parę słów warto jej poświęcić.

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego swojej subskrypcji Azure w lewym pasku wybieramy pozycję “Virtual Machines”, a następnie w prawym oknie przechodzimy do zakładki “Images”. W tym momencie na środku okna, na dolnym pasku widzimy pozycję “Browse VM Depot” (jak na poniższym rysunku).

Azure-VirtualMachinesImages

Po kliknięciu pojawia nam się przeglądarka wszystkich obrazów dysków, które zostały zaimportowane do VM Depotu.

VM Depot - Kemp Load Master

Możemy kliknąć More, żeby przejść do VM Depotu i przeczytać dodatkowe informacje (kolejny rysunek), lub kliknąć strzałeczkę w prawym dolnym rogu, żeby przejść do okna zatwierdzenia wyboru.

Kemp LoadMaster 4 Azure on VMDepot

Teraz tylko musimy wybrać region, gdzie mamy utworzone swoje konto składowania danych i zatwierdzić wybór klikając na “ptaszku” w prawym, dolnym rogu.

VM Depot - wybór miejsca skopiowania obrazu

Kopiowanie obrazu trwa tylko 1 minutę (w odróżnieniu od kilkugodzinnego uploadu do chmury ze swojego komputera).

Image from VM Depot Copied

Teraz tylko wystarczy zarejestrować obraz maszyny. Na dolnym pasku pojawił się przycisk “Register”. Po kliknięciu możemy zmienić nazwę obrazu i url do VHD.

VHD - Registering an image

Ostatnim krokiem jest dodanie maszyny wirtualnej z zaimportowanego do Azure’a obrazu. Ale to robimy już standardowo, jak przy każdym innym obrazie.

Brak komentarzy: