25 listopada 2013

Listopadowe poprawki do Exchange

Z pewnym opóźnieniem (kwartał skończył się przeszło miesiąc temu) Microsoft dzisiaj wydał trzeci pakiet poprawek do Exchange 2013 – CU3. Zgodnie z zapowiedziami zespołu produktowego, model serwisowania Exchange 2013 zakłada raz na kwartał wydanie zbiorczego pakietu poprawek, które zawierają pełne binaria Exchange, a ponadto łatki na problemy znalezione w poprzednim kwartale. CU2 zawierało kilka błędów, które wymagały cofnięcia pakietu i wydania go ponownie. Tym razem okres testów, także przy pomocy grupy MVP był znacznie intensywniejszy, co zaowocowało kilkoma dodatkowymi uzupełnieniami pakietu, ale i przedłużeniem okredu testowego. Cumulative Update 3 usuwa wiele usterek zgłaszanych przez użytkowników, szczególnie ważna dla klientów korzystających ze standardowych kopii zapasowych jest poprawka usuwająca błąd, mogący pojawiać się przy odtwarzaniu danych, opisana w artykule KB2888315. Cumulative Update 3 zawiera również sporą ilość usprawnień i rozszerzeń, które chociaż nie wprowadzają rewolucji, to jednak warto o nich wspomnieć:
  • Usprawnienie przy dodawaniu członków do nowych i już istniejących grup z wykorzystaniem konsoli webowej Exchange Administration Console.
  • Wsparcie dla Online RMS, nowej możliwości zbezpieczania poczty korporacyjnej (a nawet prywatnej) na firmowych serwerach Exchange.
  • Rozszerzone możliwości audytowania działań administratora na serwerach Exchange (admin audit logging).
  • Poprawiona współpraca z przeglądarką Internet Explorer 11/Windows 8.1 (dotychczas IE11 był rozpoznawany jako przeglądarka niekompatybilna z trybem OWA Premium).
Jednocześnie zespół produktowy zapowiedział, że kolejny pakiet poprawek (CU4) będzie wydany jako Exchange Server 2013 Service Pack 1.
Cumulative Update 3, podobnie jak CU2 rozszerza schemat Active Directory i ustawienia partycji konfiguracyjnej, co wymaga od administratorów dodatkowych kroków konfiguracyjnych i eskalacji uprawnień, zgodnie z zaleceniami dokumentacji TechNet. Podobnie jak przy instalacji poprzednich poprawek należy zweryfikować czy mamy zdefiniowane Windows PowerShell Script Execution Policy jako “Unrestricted” na serwerach Exchange. Jeżeli ustawienia naszych serwerów są inne, to należy postąpić zgodnie z zaleceniami artykułu KB981474.
Dokładny opis poprawek zawartych w CU3 znajduje się w artykule KB2892464., a pakiet można pobrać z tego miejsca. Należy pamiętać przy instalacji, że CU3 usuwa wszystkie binaria Exchange w trakcie instalacji, co uniemożliwia cofnięcie się w przypadku problemów instalacyjnych. Należy to uwzględnić przygotowując się do aktualizacji Exchange. Opcjonalnie można też zainstalować pakiet językowy UM.
W porównaniu do CU3 pakiet poprawek Update Rollup 3 dla Exchange 2010 SP3 nie jest tak rozbudowany, jednak również zawiera liczne poprawki do błędów zgłoszonych przez klientów, co ciekawe poprawki te nie dotyczą obszaru bezpieczeństwa Exchange. Szczegółowa lista usuniętych błędów znajduje się w artykule KB2891587. Na początku grudnia RU3 powinna być również dostępna przez Windows Update.

Brak komentarzy: