Virtual Study

04 lutego 2013

Przygotowanie systemu pod Lync Server 2013

 

Po kilku instalacjach Lynca 2013 zauważyłem, że dokumentacja niezbyt precyzyjnie pokazuje, co należy zainstalować w ramach przygotowania systemu do instalacji serwera Lyncowego. Niezależnie od tego, jakie role Lync Server 2013 będziemy instalować. Na platformie Windows 2008R2, czy na Windows 2012 ścieżka jest podobna, w pierwszej kolejności musimy zainstalować IIS z odpowiednimi komponentami oraz doinstalować kilka dodatkowych produktów.

Dla systemu Windows 2008R2 najpierw dodajemy komponenty dostępne lokalnie poprzez Server Managera:

Import-Module ServerManager

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-ISAPI-Ext, Web-Scripting-Tools, Web-Windows-Auth, Web-Asp-Net, Web-Log-Libraries, Web-Http-Tracing, Web-Stat-Compression, Web-ISAPI-Filter, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Net-Ext, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Mgmt-Console, Web-Asp-Net, Web-Dyn-Compression, Web-Mgmt-Console, Msmq-Server, Msmq-Directory, Desktop-Experience

Następnie musimy pobrać i zainstalować po kolei brakujące dodatki:

Dla systemu Windows 2012 musimy sięgnąć po nośnik instalacyjny (konieczny do instalacji z poziomu server managera Feature’ów .Net Framework 3.5):

Add-WindowsFeature RSAT-ADDS, Web-Server, Web-Static-Content, Web-Default-Doc, Web-Http-Errors, Web-Asp-Net, Web-Net-Ext, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Http-Logging, Web-Log-Libraries, Web-Request-Monitor, Web-Http-Tracing, Web-Basic-Auth, Web-Windows-Auth, Web-Client-Auth, Web-Filtering, Web-Stat-Compression, Web-Dyn-Compression, NET-WCF-HTTP-Activation45, Web-Asp-Net45, Web-Mgmt-Tools, Web-Scripting-Tools, Web-Mgmt-Compat, Desktop-Experience, Windows-Identity-Foundation, Telnet-Client, BITS -Source D:\sources\sxs

Oczywiście ścieżka w parametrze –Sorce musi wskazywać na nośnik instalacyjny Windows.

Brak komentarzy: