29 lipca 2010

Setup OCS 2007 R2 nie lubi .Net Framework 4.0

Gdyby ktoś chciał zainstalować OCS 2007 R2 na świeżym serwerze, z zaimplementowanymi wszystkimi najnowszymi poprawkami , może spotkać się z komunikatem instalatora, mówiącym, żę jest to niemożliwe:

Microsoft Office Communications Server 2007 R2, Microsoft Unified Communications Managed API 2.0 Core Redist 64-bit installation requires Microsoft .NET Framework version 3.5. Installation cannot continue.

Wynika to z faktu, że z rozpędu zainstalował .Net Framework 4.0, którego instalator OCS-a nie lubi - http://support.microsoft.com/?kbid=2224981. Micorosoft pracuje nad rozwiązaniem tej niedogodności, póki co pozostaje usunięcie wersji 4.0 i zainstalowanie wymaganej przez setup wersji 3.5 (lub 2.0 w przypadku OCS 2007).

Brak komentarzy: