Virtual Study

20 października 2009

Obsługa SMS w OutlookMobile

Jedną z nowych funkcji w Exchange 2010 jest powiadamianie użytkownika o nowych wiadomościach lub nieodebranych rozmowach poprzez SMS, na podany w systemie numer telefonu komórkowego. Jeżeli użytkownik ma telefon z systemem Windows Mobile, integracja Exchange ActiveSync z SMS (EAS SMS) jest również dostępna. Nowa funkcjonalność jest wbudowana w nową wersję Windows Mobile, oznaczoną numerem 6.5.

Jest ona również obsługiwana przez urządzenia starsze, z systemem WM 6.x. Użytkownik powinien pobrać ze strony Microsoftu aktualizację dla Outlook Mobile, zainstalować pobrany plik cab i zrestarować telefon. Jeżeli pojawią się kolejne aktualizacje, Exchange automatycznie może wypchnąć je na telefon. Aktualizację można pobrać ze strony:

https://update.outlook.com/cabs/OutlookLiveSetup.cab

Brak komentarzy: