Virtual Study

30 października 2009

Integracja Exchange 2010 z OCS 2007 R2

Jak wygląda to w praktyce? Po przejrzeniu aktualnej wersji dokumentacji (OCS 2007 R2 Deploying Enterprise Voice.doc) widzę kilka drobnych różnic. Łatwiej można dodać konfigurację po stronie Exchange korzystając z konsoli graficznej EMC. Postaram się przedstawić taką procedurę:

1. Po zainstalowaniu na serwerze roli Unified Messaging (łącznie z polskim LanguagePackiem oczywiście), tworzymy UM Dial Plan. W tym celu po otwarciu konsoli EMC na poziomie organizacji wybieramy z menu akcji New UM Dial Plan:

UMdialplan

Wpisujemy nazwę, ilość cyfr rozszerzenia (domyślnie 5), jako rodzaj URI wybieramy optymalny dla integracji z OCS SIP URI, oraz zabezpieczenie VoIP typu Secured, no i na końcu oczywiście nasz kod kierunkowy kraju 48.

2. Kolejnym krokiem jest dodanie serwera do Dial Planu. W tym celu musimy przejść do zakładki ogólnej w części Server Configuration i otworzyć właściwości serwera z rolą UM. Następnie po wybraniu zakładki UM Settings dodajemy utworzony wcześniej UM DIal Plan.

image

Po wybraniu dial planu i zatwierdzeniu otrzymujemy ostrzeżenie o konieczności restartu usługi Microsoft Exchange Unified Messaging.

UMserver

Wcześniej jednak musimy dodać certyfikat dla usługi UM.

3. W tym celu na tym samym poziomie konsoli (czyli Server Configuration) mamy dostępne informacje o certyfikatach i możliwość przypisania ich do poszczególnych usług. Po wybraniu z menu akcji pozycji Assign Services To Certificate, możemy skorzystać z kreatora i dodać dany certyfikat do usługi UM.

image

4. Następnym krokiem jest sprawdzenie poprawności konfiguracji lasu. Tym razem niezbędny jest do wykonania skrypt (uruchamiany z katalogu Scripts w strukturze katalogów instalacyjnych Exchange):

.\exchucutil.ps1

Wykonanie ponowne tego skryptu z opcją –verify (.\exchucutil.ps1 -verify) pokaże nam czy operacja została przeprowadzona pomyślnie.

5. Po stronie Exchange w zasadzie to wszystko. Pozostaje jeszcze tylko włączyć funkcjonalność Unified Messaging dla wybranych skrzynek oraz jeśli ktoś chce ustawić auto attendanta.

Brak komentarzy: