Virtual Study

01 września 2009

Zdalny dostęp do Exchange z PowerShell 2.0 i WinRM

Można połączyć się do zdalnego serwera Exchange 2010 bez potrzeby instalacji narzędzi administracyjnych dla Exchange. Wystarczy mieć zainstalowany pakiet Power Shell 2.0 i skorzystać z poniższej procedury:

1. Wymierz z menu startowego komputera Windows PowerShell V2 lub zintegrowane środowisko (z wbudowanym edytorem) Windows PowerShell ISE.

2. Otwórz połączenie do Exchange 2010 (przykładowa  nazwa serwera WAW-SRV) wykonując komendę:

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://WAW-SRV/PowerShell/ -Authentication Kerberos

3. Zaimportuj sesję PowerShell na swój komputer wykonując komendę:

Import-PSSession $Session

W tym momencie uzyskujesz dostęp do cmdletów Exchange 2010 na serwerze i możesz je normalnie wykonywać lokalnie.

Jeżeli do połączenia chcesz użyć innego konta, które ma np. wyższe uprawnienia, należy przekazać użytkownika poprzez zmienną:

$UserCredential = Get-Credential

W tym momencie pojawi się prompt do podania nazwy użytkownika i hasła, którego chcesz użyć do dostępu do Exchange. Obiekt przypisany do zmiennej $UserCredential przekazujesz do wykorzystywanej wcześniej komendy:

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri http://WAW-SRV/PowerShell/ -Authentication Kerberos -Credential $UserCredential

I ponownie importujesz sesję:

Import-PSSession $Session

Brak komentarzy: