Virtual Study

04 września 2009

Jak wykorzystać zwykły komputer jako FSW w DAG?

Jedną z zalet Exchange 2010 jest możliwość skonfigurowania wszystkich podstawowych ról na 2 serwerach, łącznie z wysoką dostępnością baz danych. Exchange 2010 wykorzystuje w tym celu Failover Clustering z Windows 2008 w modelu Majority Node Set. W tym modelu wykorzystywany jest współdzielony katalog na innym komputerze – File Share Witness (FSW). Zgodnie z zaleceniami Microsoft, FSW optymalnie powinien być ulokowany na serwerze z rolą Hub Transport (była to zresztą w pierwszych wersjach beta jedyna możliwość), jednak w przypadku, gdy chcemy ograniczyć środowisko Exchange do 2 serwerów, nie możemy żadnego z nich wykorzystać w tym celu.

Jak zatem postąpić? Jeżeli komputer nie jest serwerem Exchange 2010, nie należy do grupy serwerów Exchange, więc musimy ręcznie zmodyfikować ustawienia bezpieczeństwa na maszynie – w tym celu musimy dodać domenową grupę Exchange Trusted Subsystem do lokalnej grupy Administrators, co pozwoli usługom Exchange utworzyć i zarządzać udziałem sieciowym w systemie plików, dodatkowo musimy również otworzyć na firewallu porty pozwalające zdalnie zarządzać maszyną. W tym celu wykonujemy komendę:

netsh advfirewall firewall set rule group="Remote Administration" new enable=yes

W tym momencie możemy utworzyć grupę dostępności wskazując przygotowany w ten sposób komputer SerwerFSW i katalog C:\DAG1FSW, który będzie pełnił rolę świadka:

New-DatabaseAvailabilityGroup -Name DAG1 -WitnessDirectory C:\DAG1FSW –WitnessServer SerwerFSW

Jeżeli katalog nie istnieje, to usługi Exchange’owe utworzą go, a następnie udostępnią z odpowiednimi uprawnieniami.

Brak komentarzy: