Virtual Study

25 sierpnia 2009

Jak uprościć przygotowanie maszyny dla Exchange 2010?

Exchange 2010 można zainstalować na serwerze z systemem Windows 2008 SP2 lub Windows 2008 R2. Przed instalacją należy jednak dodać kilka komponentów, które nie są zintegrowane z systemem Windows 2008 SP2:

  • .Net Framework 3.5. SP1
  • PowerShell 2.0 and Windows management
  • Microsoft Filter Pack
  • Należy również, tak jak w przypadku serwera Exchange 2007 włączyć część modułów serwera webowego. Żeby ten proces uprościć Dejan Foro przygotował skrypt (wersja skryptu dla Windows 2008 R2 ma się pojawić za kilka dni), który znacznie przyspiesza konfigurację systemu. Dokładniejszy opis skryptu na jego stronie:

    http://www.exchangemaster.net/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=57

    Brak komentarzy: