Virtual Study

25 sierpnia 2009

Exchange Server 2007 SP2 już jest!!!

(UPDATED)

Czekaliśmy, czekaliśmy, aż w końcu doczekaliśmy się! Po wielu miesiącach testów na stronach Technet pojawił się wytęskniony przez wszystkich (zwłaszcza adminów Exchange na platformie Windows 2008) Service Pack 2 do Exchange.

Download details: Exchange Server 2007 SP2

Co nowego w Exchange 2007 SP2? Lista zmian dostępna jest na stronie TechNet Exchange Server TechCenter. W skrócie można powiedzieć, że przede wszystkim zmiany obejmują współpracę z Exchange 2010, integrację z Windows Server Backupem, dodatkowe opcje audytu środowiska dostępne z konsoli, dynamiczne przyjmowanie aktualizacji schematu AD oraz lepsze zarządzanie limitami folderów publicznych. Dodane zostały również nowe przełączniki do wielu cmdletów:

 • Add-AvailabilityAddressSpace
 • Export-Mailbox
 • Import-Mailbox
 • Move-Mailbox
 • New-ActiveSyncVirtualDirectory
 • New-ManagedFolder
 • Restore-Mailbox
 • Set-ActiveSyncVirtualDirectory
 • Set-CASMailbox
 • Set-IMAPSettings
 • Set-OABVirtualDirectory
 • Set-OrganizationConfig
 • Set-POPSettings
 • Set-PublicFolder
 • Set-TransportConfig
 • Test-ActiveSyncConnectivity
 • Test-OwaConnectivity
 • Test-WebServicesConnectivity
 • Pojawił się także parametr –UseRUSServer w prawie 40 kolejnych cmdletach.

  Brak komentarzy: