Virtual Study

25 sierpnia 2009

Exchange Server 2007 SP2 już jest!!!

(UPDATED)

Czekaliśmy, czekaliśmy, aż w końcu doczekaliśmy się! Po wielu miesiącach testów na stronach Technet pojawił się wytęskniony przez wszystkich (zwłaszcza adminów Exchange na platformie Windows 2008) Service Pack 2 do Exchange.

Download details: Exchange Server 2007 SP2

Co nowego w Exchange 2007 SP2? Lista zmian dostępna jest na stronie TechNet Exchange Server TechCenter. W skrócie można powiedzieć, że przede wszystkim zmiany obejmują współpracę z Exchange 2010, integrację z Windows Server Backupem, dodatkowe opcje audytu środowiska dostępne z konsoli, dynamiczne przyjmowanie aktualizacji schematu AD oraz lepsze zarządzanie limitami folderów publicznych. Dodane zostały również nowe przełączniki do wielu cmdletów:

  • Add-AvailabilityAddressSpace
  • Export-Mailbox
  • Import-Mailbox
  • Move-Mailbox
  • New-ActiveSyncVirtualDirectory
  • New-ManagedFolder
  • Restore-Mailbox
  • Set-ActiveSyncVirtualDirectory
  • Set-CASMailbox
  • Set-IMAPSettings
  • Set-OABVirtualDirectory
  • Set-OrganizationConfig
  • Set-POPSettings
  • Set-PublicFolder
  • Set-TransportConfig
  • Test-ActiveSyncConnectivity
  • Test-OwaConnectivity
  • Test-WebServicesConnectivity
  • Pojawił się także parametr –UseRUSServer w prawie 40 kolejnych cmdletach.

    Brak komentarzy: