Virtual Study

02 sierpnia 2009

Bezpłatne szkolenie z Exchange 2010

Na portalu szkoleniowym Exchange – pojawił się nowy, bezpłatny (przynajmniej jak na razie) zestaw szkoleń dotyczących Exchange 2010. Zestaw składa się z dwóch ćwiczeń,

Clinic 6900: Introduction to Exchange Server 2010

Clinic 6901: Exchange Server 2010 in an Enterprise

pokazujących nowości w Exchange 2010 – narzędzia zarządzające, nowe funkcje, opcje wysokiej dostępności, Unified Messaging. Materiał przeznaczony jest na około 2 godziny nauki.

Collection 6899: Exploring Features of Exchange Server 2010

Brak komentarzy: