Virtual Study

07 listopada 2007

Exchange 2007 na Windows 2008 - notes from the field

Kilka ostatnich tygodni spędziłem na intensywnej walce z Exchangem 2007 SP1 Beta 2 zainstalowanych na Windows 2008 - wersje Beta 3, CTP i RC0.

Przedstawię najważniejsze problemy, z którymi się zetknąłem:

 1. Rola Client Access Server nie instaluje się na wersji CTP (problem znany Microsoft), niestety na RC0 również nie zawsze działa
 2. Nie można uaktualniać Windows 2008 z Bety 3 do RC0 z zainstalowanym Exchange'm - rozjeżdża się IIS i przestaje działać OWA.
 3. Windows 2008 nie ma NTBackupa, więc trzeba sobie radzić robiąc backup zdalnie. Exchange 2007 SP1 domyślnie nie pozwala na standardowy backup typu streaming (czyli taki jaki potrafi NTBAckup), więc jeżeli chcemy wykorzystać inny serwer do zdalnego backupu, musimy dodać klucz w rejestrze:
  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
  typuDWORD o nazwie Enable Remote Streaming Backup i wartości 1
 4. Instalacja Exchange na czystej instancji RC0 może natknąć się na brak klucza w rejestrze - należy go dodać ręczniez godnie z poniższą procedurą:
 • Odszukaj klucz HKLM\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\<ServerName>\Private-<MailboxStoreGUID>
 • Utwórz wartość DWORD o nazwie Background Cleanup i wartości 60000 (decimal) lub 0xEA60 (hexadecimal).
 • Zamknij edytor rejestru.
 • Zrestartuj usługę Microsoft Exchange Information Store

Niezależnie od powyższego należy pamiętać o BackPressure - zwłaszcza na małych partycjach wirtualnych - objawia się to warningiem 15004:

Resource utilization of the following resources exceed the normal level: Version buckets = 135 [Medium] [Normal=80 Medium=120 High=200] Back pressure caused the following components to be disabled: Inbound mail submission from the Internet Mail submission from the Pickup directory Mail submission from the Replay directory Mail delivery to remote domains The following resources are in the normal state: Queue database and disk space ("C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\TransportRoles\data\Queue\mail.que") = 83% [Normal] [Normal=94% Medium=96% High=98%] Queue database logging disk space ("C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\TransportRoles\data\Queue\") = 83% [Normal] [Normal=94% Medium=96% High=98%] Private bytes = 11% [Normal] [Normal=71% Medium=73% High=75%] Physical memory load = 87% [limit is 94% before message dehydration occurs.]

Brak komentarzy: