Virtual Study

26 lutego 2016

Uprawnienia do wysyłania w imieniu skrzynki współdzielonej

Temat wydaje się banalny - w systemie Exchange we właściwościach skrzynki użytkownika możemy przypisać uprawnienie zarówno "Send As" jak i "Send on behalf".
Jednak gdy wejdziemy w Exchange 2013 lub 2016 we właściwości skrzynki współdzielonej (shared), to zauważymy, że w Exchange Admin Center okienka, w którym moglibyśmy przypisać uprawnienie "Wyślij w imieniu" po prostu nie ma. Błąd, czy inne właściwości? Niemożliwe, bo przecież możemy zmienić typ skrzynki z osobowej na użytkownika jedną prostą komendą set-mailbox.
Można się domyślić, że jak czegoś nie ma w konsoli webowej, to jest to nadal dostępne z poziomu Management Shella. Tak jest i w tym przypadku.
Jeżeli wykonamy komendę:
Get-mailbox | fl GrantSendOnBehalfTo
lub bardziej ogólnie
Get-mailbox -RecipientTypeDetails shared | fl name,GrantSendOnBehalfTo


To zobaczymy, że taki atrybut jest obecny. Wystarczy teraz przypisać uprawnienie:
Get-mailbox | set-mailbox -GrantSendOnBehalfTo 
Prawidłowo wykonana komenda nie zwróci nam żadnych informacji, ale po ponownym sprawdzeniu uprawnień, zobaczymy nową wartość w tablicy kont uprawnionych do wysyłania w imieniu danej skrzynki:

Brak komentarzy: